BRA, MEN: – Vi er fornøyde med omsetningsutviklingen, men ikke med inntjeningen, sier Eirik Gjelsvik.

Backe omsatte for 7,3 mrd i fjor – opp 50 fra året før

Kjøpet av Kruse Smith Entreprenør bidro til kraftig omsetningsvekst for entreprenør- og eiendomskonsernet Backe i 2023. Men 2024 kommer til å by på fall i omsetningen.

Publisert

Dette gjør at selskapet nå plassere som en av de aller største byggentreprenørene i Norge ifølge en pressemelding.

 – Kjøpet av Kruse Smith Entreprenør har satt oss i en posisjon for å øke vår markedsandel innen flere segmenter. Vi er godt rigget for oppgangen som en gang kommer. For den kommer, men nå gjelder det å komme seg igjennom 2024 på en bra måte, sier konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe.

2023 var krevende år for hele byggenæringen. Salgs- og aktivitetsfallet i bolig- og eiendomsmarkedet medført lavere inntjening i konsernet, og som alle andre har Backe opplevd kostnadsøkninger i prosjekter som ble kontrahert før den kraftige prisveksten. Dette slår direkte ut på bunnlinjen. Resultat før skatt endte på kr. 131 millioner kroner (310) som gir en resultatmargin på 1,8 prosent (6,3).

– Vi er fornøyde med omsetningsutviklingen, men er naturligvis ikke tilfreds med inntjeningen. Kostnads- og markedsituasjonen i byggenæringen har gjort det svært krevende å oppnå ønsket lønnsomhet og vi har måtte iverksette tiltak for å møte dette, sier Gjelsvik.

Fall i boligutviklingen

I et normalår har boligsegmentet utgjort ca. 40 prosent av omsetningen i Backe-konsernet, men av ordreinngangen de foregående 12 måneder utgjør bolig kun 20 prosent. Samtidig opplever selskapet også en reduksjon i aktiviteten innen både offentlige og private yrkesbygg,

De mange renteoppgangene har direkte medført et betydelig etterspørselsfall i nybyggmarkedet. Dette har i ifølge meldingen særlig rammet boligsegmentet hvor igangsettingstallene i 2023 var 40 prosent lavere enn for 2022. 

– Dette tilsvarer nivået under finanskrisen i 2008. Jeg tror vi fortsatt vil merke ettervirkningene en stund fremover. Vår prognose for 2024, basert på ordreinngangen siste halvår, tilsier et omsetningsfall for konsernet i 2024 på ca. 15 prosent sammenlignet med 2023. Det er betydelig, understreker Eirik Gjelsvik.

På tross av utfordringer på kort og mellomlang sikt, er han forsiktig optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi ser tendenser til at boligsalget er i ferd med å snu, men det er usikkerhet knyttet til hvor lang tid det tar før aktivitetsveksten kommer. Når det skjer er vi rigget og klare, slutter konsernsjef Eirik Gjelsvik.

Powered by Labrador CMS