Lars Ove Løseth, Aurora Eiendom.

Aurora Eiendom fikk leieinntekter på 146 mill. i Q4

Økningen kan i hovedsak tilskrives KPI-vekst.

Publisert

Rapporten for fjerde kvartal viser at Aurora Eiendom hadde leieinntekter på 146 millioner kroner mot 139 millioner i Q4 2022, noe som tilsvarer en like-for like-vekst på 5 prosent. Økningen kan i hovedsak tilskrives KPI-vekst.

Leieinntekter for hele 2023 utgjorde 575 millioner mot 448 millioner i 2022.

Aurora Eiendom kjøpte i løpet av 2022 tre kjøpesentre; Alti Buskerud i mars, samt Gulskogen Senter og Arkaden Senter i juli. Økningen i leieinntekter kommer dermed primært fra en større eiendomsportefølje.

Netto inntekt fra eiendomsforvaltning i Q3 var 120 millioner kroner (116 mill. i Q3 2022). For året 2023 var netto inntekt fra eiendomsforvaltning 477 millioner kroner (378 millioner).

I fjerde kvartal ble det påbegynt nye leiekontrakter på et samlet areal på 8.638 kvm, mens leiekontrakter på 6.957 kvm utløp. Belegget er 97,7 prosent ved årsskiftet.

Kvartalets brutto leietakeromsetning i Aurora Eiendoms heleide sentre var 2.742 millioner, som er en like-for-like vekst på 3,4 prosent sammenlignet med Q4 2022. I 2023 var like-for-like-veksten i brutto leietakeromsetning på 4,6 prosent sammenlignet med 2022.

I løpet av 2023 økte Alti Forvaltning sin kjøpesenterportefølje med 7 sentre, og administrerer nå totalt 45 sentre over hele Norge.

Powered by Labrador CMS