Aktuelt:

FÅR MINDRE MAKT: Den nye byrådslederen Eirik Lae Solberg vil ta fra Plan- og bygningsetaten makt.

Byrådet med tydelig signal:
Minimum 3000 nye boliger i året

Og Plan- og bygningsetaten må spørre byråden om lov for å utarbeide egne planforslag.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Den manglende boligbyggingen i Oslo har vært kritisert av en rekke aktører i eiendomsbransjen. Reguleringen har i flere år vært langt under det bransjen mener er årlig behov.

Og i den såkalte Hammersborg-erklæringen til det nye byrådet lover de å sette mål for Plan- og bygningsetaten. Det er minst 3000 ferdigregulerte boliger i året.

Det nye byrådet skriver at fortgang i bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å dempe prisveksten. Målet er at flere kan eie egen bolig.

Liberaliserer omstridt norm

Det skal blant annet skje ved å liberalisere leilighetsnormen. I det enkelte prosjektet tillates inntil 40 prosent leiligheter med størrelse 30 til 50 kvadratmeter. Minimum 30 prosent av leilighetene må være større enn 80 kvadratmeter

Den omstridte leilighetsnormen skal bare gjelde i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

Byrådet vil redusere saksbehandlingstiden i Oslo. Planprosessene må forenkles, og åpne flere områder skal åpnes for utvikling.

Tidlige politiske avklaringer

Plan- og bygningsetaten må tenke på kundene og innbyggerne og skal måles på det. Utbyggerne må politiske avklaringer på volum, formål og høyder på et tidligere tidspunkt.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har i mange år utarbeidet alternative planforslag. Dette har vært kritisert av utbyggerne, som mener forslagene forsinker prosessene. Nå er signalene at hvis det er behov for slike forslag, skal det godkjennes av byråden.

Byrådet vil forenkle reguleringen av mindre tomter i den tette byen. Det inkluderer Kvadraturen og skånsomme utfyllinger og loftsutbygginger. Prosjektene kan få unntak fra teknisk forskrift.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) skriver i en pressemelding at har merket seg ambisjonene til det nye byrådet.

– Det er godt håp et mer velfungerende boligmarked på sikt, som både vil være mer tilgengelig og tilføre bedre bokvalitet for mange innbyggere enn i dag, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF.

NEF venter nå handlekraft når det nye byrådet tar fatt på oppgaven.

Samarbeid om planer

Byrådet åpner opp for at områdeplaner utarbeides i samarbeid mellom kommunen og private aktører.

Utbyggerne må merke seg at byrådet vil satse på utviklingen av sterke klynger som Oslo Science City og Oslo Cancer Cluster. Oslo kan også få et internasjonalt kongressenter.

I ytre by og for institusjoner kan det gå mot en oppmykning av parkeringsnormen. Det gjelder for noen typer store boligprosjekter institusjoner. Målet er å hindre for mange biler som tar opp plass i gatene.

Alternative modeller

Det nye byrådet vil samarbeide med boligaktører om alternative kjøpsmodeller for å få flere inn på boligmarkedet. 

Byrådet vil også spre kommunale boliger. Den kommunale forkjøpsretten skal brukes aktivt på leiegårder og på nye boligprosjekter. I tillegg vil Eirik Lae Solberg & Co vurdere om Boligbygg bør kjøpe leiligheter for å få fortgang på nye prosjekter.

Powered by Labrador CMS