KAN PÅVIRKE RENTEN: For Norges Bank kan et dyrt lønnsoppgjør utsette rentenedgangen.

Avgjørende for lønn og renter: Dette ventes prisene å stige med

Det viktigste tallet for partene i arbeidslivet er nå klart og kan påvirke renteutviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) la fredag frem sine foreløpige anslag for 2023 og 2024. Sentrale tall er antatt lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023, og ikke minst: Hva tror utvalget prisene vil stige med fra 2023 til 2024.

Og svaret er en forventet prisvekst i år på 4,1 prosent. Det er ned fra 5,5 prosent året før. Anslaget er usikkert, ifølge en pressemelding fredag. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil 12. mars legge fram et nytt anslag for prisveksten.

For 2023 anslo TBU for ett år siden en prisvekst på 4,8 prosent. 

Flere arbeidstakerorganisasjoner har vært klare på at de vil ha en bedring i kjøpekraften i år. Utvalget har beregnet  foreløpig årslønnsvekst fra 2022 til 2023 til 5,3 prosent. Årslønnsveksten fra 2022 til 2023 i industrien er foreløpig beregnet til 4,8 prosent.

Den viktige frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, der lønnsvekst blir helt sentralt.

Kom med advarsel

Norges Bank anslo i desember en gjennomsnittlig prisvekst i 2024 til 4,4 prosent. Den beregnede lønnsveksten i år ble spådd til 5 prosent.

TBU er altså litt mer optimistisk enn Norges Bank til prisveksten. Men utvalget har de seneste årene ligget for lavt i sine foreløpige anslag.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (bildet) var i sin årstale torsdag opptatt av at renten ikke måtte settes ned for tidlig. Land som har gjort det, har opplevd at prisveksten tiltar igjen. 

Hun var svært opptatt av at det er tillit til det langsiktige prismålet på 2 prosent. For tiden er prisveksten langt over det målet.

TBU konstaterer ellers at i 2023 var norsk økonomi preget av at høy inflasjon og høyere renter. Det har redusert husholdningenes kjøpekraft og gitt en nedgang i konsum og boliginvesteringer. 

Samme grunnlag

TBU er et statlig utvalg som siden 1967 har beregnet fjorårets pris- og lønnsnivå og antatt prisvekst i år. Hensikten er at partene i lønnsoppgjøret skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.  

TBU ledes av SSB-sjef Geir Axelsen. Utvalget har 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS