SKAL OPPGRADERES: Statsbygg fikk nylig grønt lys av regjeringen til å benytte 555 millioner kroner til oppussing og oppgradering av Norges Handelshøyskole.
SKAL OPPGRADERES: Statsbygg fikk nylig grønt lys av regjeringen til å benytte 555 millioner kroner til oppussing og oppgradering av Norges Handelshøyskole.

Statsbygg overtar NHHs bygninger

I Statsbudsjettet for 2019 foreslås det å bevilge 7,1 milliarder til investeringer i bygg som kontrolleres av Statsbygg. Bygningene til Norges Handelshøyskole (NHH) må alene oppgraderes for mer enn en halv milliard kroner.

Publisert

Regjeringen har behandlet overføringen av NHH-bygningene i forslaget til Statsbudsjett for 2019. NHH foreslås innlemmet i statens husleieordning, der Statsbygg drifter og vedlikeholder bygningene mens leietagerne leier dem.

NHH har en bygningsmasse på ca. 34.000 kvadratmeter. NHH forvalter i dag selv ca. 21.000 kvadratmeter mens Statsbygg forvalter nybygget på ca. 13.000 kvadratmeter, som sto ferdig i 2013.

– Det er svært gledelig at vi nå får en av landets aller viktigste utdanningsinstitusjoner inn i vår portefølje, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Overføringen vil skje 1. januar 2019.

LES OGSÅ: Staten jakter parkeringsplasser

Rehabiliterer for 555 millionerSamtidig som NHHs bygningsmasse foreslås overført vil Statsbygg neste år også starte opp et større rehabiliteringsprosjekt ved høyskolen.

Statsbygg fikk nylig grønt lys av regjeringen til å benytte 555 millioner kroner til oppussingen.

Statsbygg og NHH har jobbet med rehabiliteringen siden 2016. Hovedbygget ved skolen sliter med fukt og lekkasjer, tekniske anlegg er utdatert og mulighetene for moderne studie- og arbeidsformer er ikke gode nok.

Rekordhøye bevilgninger

I Statsbudsjettet for 2019 foreslås det å bevilge rekordhøye 7,1 milliarder til investeringer i bygg på Statsbyggs kapitler.

Dette er en økning på 400 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Brorparten av pengene går til videreføring av pågående byggeprosjekter og planlegging av nybygg.

Av nye prosjekter foreslås det en startbevilgning på 6 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte i Snåsa, som har en kostnadsramme på 115,3 mill. kroner.

Byggeprosjekter som videreføres er blant annet UiO Livsvitenskapsbygget, nybyggene for veterinærmiljøene ved NMBU Campus ÅS, Nasjonalmuseet, Agder fengsel, boliger på Svalbard og nybygg for Norsk Helsearkiv på Tynset. Samtidig videreføres byggingen av et fjellanlegg i Rana med nytt arkivmagasin for Norsk Helsearkiv og et nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 60 mill. kroner til videreføring av bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott, som er planlagt ferdigstilt i 2020.

Planleggingen av det nye regjeringskvartalet videreføres med en bevilgning på 423 millioner kroner, mens det blant annet foreslås 60 millioner kroner til videreføring av prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo.

Powered by Labrador CMS