KOLONIHAGEPROBLEMER: Hjemmets kolonihager på Bjølsen i Oslo, hvor barne-TV-serien Portveien 2 ble spilt inn.
KOLONIHAGEPROBLEMER: Hjemmets kolonihager på Bjølsen i Oslo, hvor barne-TV-serien Portveien 2 ble spilt inn.

Portveien 2-idyll slo sprekker

Hvor går grensen for hvor mye lukt og lyd det kan aksepteres fra naboens klosett?

Publisert Sist oppdatert

Kolonihageforeningen Hjemmets kolonihager er beliggende på Bjølsen i Oslo. Bykjernen er ikke så langt unna, men i kolonihagen kan medlemmene nyte følelsen av å være på landet. Det var her barne-TV-serien Portveien 2 i sin tid ble spilt inn, og den dag i dag er det mange som tar turen innom kolonihagen for å mimre barndommens TV-opplevelser.

Men selv i en idyllisk kolonihage kan naboskapet bli satt på prøve, i dette tilfellet fordi det ene parsellmedlemmet ikke likte naboens nye klosett.

Støy og lukt

Bråket begynte da en parselleier fikk installert nytt forbrenningstoalett i 2012. Et forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes til aske i et forbrenningskammer. Ved aktivering av toalettet igangsettes en vifte. Normalt vil en forbrenningsprosess vare i om lag 90 minutter, med en påfølgende avkjølingsprosess på 60 minutter. Viften vil være aktivert under hele denne prosessen.

I 2016 reagerte naboen på at toalettet på den andre siden av stakittet avga sjenerende støy og lukt. Eieren av toalettet iverksatte tiltak for å få forbrenningstoalettet isolert, uten at det ga tilfredsstillende resultat for naboen.

Styret i kolonihagen ble også koblet inn, som ikke synes det var noen grunn til å gå videre med saken. Men naboen til det nye forbrenningstoalettet ga seg ikke, og etter en runde i forliksrådet i mars 2018, fikk Oslo tingrett tvisten på sitt bord.

LES OGSÅ: Dette gir ikke prisavslag ved boligkjøp

Sjikanøst?Retten har i sin gjennomgang støttet seg til naboloven, som blant annet sier at ingen må ha «…noko som urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom». Retten legger videre til grunn at bruken av klosettet fører med seg støy og lukt, og det dras ikke i tvil at naboen faktisk opplever dette som en reell ulempe.

Ved gjennomgang av støymålinger, konstaterer retten at lyden fra forbrenningstoalettet var å betrakte som en lav susing, og ikke i nærheten av eksempelvis «en gressklipper, oppvaskmaskin eller en vanlig samtale». Det fremgår ikke av dommen om retten har vært på befaring, men tingretten har ikke funnet holdepunkter for at toalettet genererer luktplager av betydning.

Ei heller fant retten holdepunkter for at klosett-eieren hadde «sjikanøs hensikt med hensyn til prosjektering, plassering og bruk av toalettet»

– Oppsummert finner retten at de ulemper forbrenningstoalettet medfører for (XXX) hverken er urimelig eller uturvande, oppsummeres det i dommen.

Eieren av det nyinstallerte forbrenningstoalettet vant dermed saken fullt ut. Det er ikke kjent om saken er anket.

Powered by Labrador CMS