Anders Vatne, Hotelia.
Anders Vatne, Hotelia.

Oslos hotellmarked tilbake til normalen

– Oslo vil gå en del ned i belegg, det blir ikke et dramatisk tall, oppturen har vært dramatisk.

Publisert

– Det har vært en formidabel vekst i hotellmarkedet i Norge de siste 10 årene. Oslo har tatt mye av denne, og markedsandelen har fra 2009–2018 økt med 3,5 prosentpoeng til 23,6 prosent. Fra 2017–2018 har den økt med 0,48 prosentpoeng, sier Anders Vatne, i Hotelia. De har nylig gitt ut en markedsrapport for første halvår av 2018, der de tar for seg de største byene i Norge.

Etter et år med reduksjon i kapasiteten var det i 1. halvår 2018 en vekst i Oslo med 4,0 prosent. Hovedårsaken er rom som har vært ute av produksjon, nå er tilbake i markedet. Markedsveksten er mindre enn kapasitetsveksten og fører til fall i belegget.

– Belegget i Oslo kommer til å falle ytterligere, grunnet stor økning i kapasiteten de neste to årene. Det blir ikke et dramatisk fall, oppturen har vært dramatisk. Belegget vil trolig falle til et mer normalt Oslo-nivå, sier Vatne.

Ketchup-effekten

Markedsandelen til Bergen har gått fra 8,3 prosent i 2009 til 7, 9 prosent i 2018, men er nå på vei oppover, første halvår av 2018 opp 0,02 prosentpoeng. Vatne påpeker at Bergen mer eller mindre har hatt et kontinuerlig fall i RevPAR siden 2014, men fra forholdsvis høye nivåer. Dette har forsterket seg kraftig første halvår av 2018. Fallet i RevPAR de siste årene forklarer Vatne med Ketchup-effekten.

– Sammenlignet med andre norske byer har Bergen hatt høye priser og høyt belegg, spesielt i sommermånedene. Årsaken var et stort trykk i turistsesongen, stor andel yrkestrafikk fra oljenæringen, shipping og havbruk, og i tillegg til svært begrenset utvikling av ny hotellkapasitet over en lang periode. I perioden 2007–2012 økte kapasiteten i Bergen med cirka 7 prosent, i Oslo økte den med cirka 20 prosent. I 2014 skjedde en endring, Bergen «pøste» ut nye rom, og i 2016 kom det enda flere, og tilførselen fortsetter, sier han.

I de siste fem årene har kapasiteten økt med over 60 % i Bergen i forhold til litt over 20 % økning i Oslo.

– Det er lettere å fylle økt kapasitet med en moderat årlig økning, enn noen få store byks. Så selv om etterspørselen øker kraftig om dagen, er ikke veksten stor nok (på kort sikt) til å demme opp for den sterke økningen i kapasiteten, mener Vatne som synes det virker som at Bergen i en periode hang litt etter. For når beleggsprosenten i en by i Norge sammenhengende, over flere år, ligger over 70 prosent, anser Hotelia det for å være et sterkt signal om at byen har for lite hotellsenger.

– Mulige årsaker til den store kapasitetsveksten i Bergen, i tillegg til det høye belegget i perioden frem til 2014, kan være at det i perioden 2008 til 2012 var en bedre prisutvikling i husleien per kvadratmeter på hotell sammenlignet med kontor i Bergens-regionen, sier han.

En annen årsak ifølge Vatne er at markedet i Bergen er mye mindre enn i Oslo, og et par nye store hoteller gjør et større utslag enn i Oslo.

– Oslo er imidlertid ikke noe større enn at når Royal Christiania går ut av markedet, gir det en merkbar forskjell på belegget, sier han.

Samtidig påpeker hotelleksperten at det har vært en større vekst i utlandstrafikk på Gardermoen sammenlignet med Flesland. Han tror allikevel at med den nye terminalen på Flesland og blant annet Widerøes satsning i Bergen kan bidra til å hjelpe hotellmarkedet.

Powered by Labrador CMS