Må sitte mer effektivt i staten

Ingen nye statlige byggeprosjekter skal bruke mer areal enn 23 kvadratmeter per ansatt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Det kommer frem i en melding fra regjeringen som har fått navnet «Staten skal være en krevende kunde». Statsbygg har beregnet at staten leier rundt 7 millioner kvadratmeter for sin sivile virksomhet rundt i Norge. Nå vil regjeringen ha mer fokus på arealeffektivitet, og den har derfor bestemt at «kontorer i fremtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal per ansatt».

Arealeffektivitet er noe av det som har størst innflytelse på de totale husleiekostnadene til virksomheter som leier lokaler. Dersom man betaler 2500 kroner per kvadratmeter pluss 300 kroner i felleskostnader per kvadratmeter, og bruker 20 kvadratmeter per ansatt, har man faktisk lavere totale bokostnader enn om man bruker 30 kvadratmeter per ansatt og betaler henholdsvis 1750 kroner i husleie og 300 kroner i felleskostnader per kvadratmeter.

For de som jobber i staten betyr den nye regelen at ingen av de nye kontorbyggene som skal huse statlige virksomheter kan ha cellekontorer. Arealbruken når de ansatte sitter i cellekontorer er vesentlig høyere enn når man jobber i åpne landskap.

For statlige virksomheter er det store variasjoner i både husleie per kvadratmeter og hvor effektivt arealet utnyttes. Samtidig er det ingen samlet oversikt over arealbruk og utgifter.

– Dette vil vi gjøre noe med. Regjeringen har bestemt at det skal etableres en database med informasjon om leiekontrakter, leietid, areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige eiendommer og leide lokaler. Legger vi til grunn en gjennomsnittlig leiekostnad på 2 500 kroner per kvadratmeter gir dette husleiekostnader 17,5 milliarder kroner. Klarer vi å få det ned en prosent har vi spart 175 millioner kroner i året, men vi må ha høyere ambisjon enn det, sier kommuna- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (bildet).

(Foto: Torbjørn Tandberg/KMD)

Powered by Labrador CMS