Edgar Haugen hadde et kanonår i 2017.
Edgar Haugen hadde et kanonår i 2017.

Har snart eiendom for 20 milliarder

Edgar Haugen sitter på eiendommer med en samlet verdi på 19,2 milliarder kroner. Den verdijusterte egenkapitalen har nå passert 7,1 milliarder.

Publisert

I fjor sommer skrev Estate Nyheter at eiendomsinvestor Edgar Haugen hadde et fantastisk 2016, med et resultat før skatt på 591 millioner kroner. Nå er tallene for 2017 levert til Brønnøysundregistrene, og de viser at 2018 ble enda bedre.

Ragde Eiendom-konsernet økte leieinntekter fra fast eiendom fra 554,2 millioner kroner i 2016 til 797,9 millioner kroner i fjor. I tillegg hadde Ragde-konsernet inntekter fra tjenester og varesalg på hoteller for 55,7 millioner kroner, andre inntekter på 131,9 millioner og 406,8 millioner kroner i gevinst ved salg av eiendomsaksjer og -andeler. Dermed endte driftsinntektene på 1,39 milliarder kroner, en økning på 276 millioner kroner sammenlignet med i 2016.

Driftsresultatet til Ragde Eiendom-konsernet endte på 1,033 milliarder kroner, opp fra 840,5 millioner kroner året før. Etter netto finans på minus 328 millioner kroner, tjente Ragde Eiendom 704,4 millioner kroner før skatt (konserntall). Årsresultatet endte på 644,6 millioner kroner.

Ragde Eiendom hadde ved årsskiftet en eiendomsportefølje bokført til 12,6 milliarder kroner (konsern). Egenkapitalen var bokført til 2,21 milliarder kroner. Men det er betydelig større verdier i selskapet. Ifølge styrets årsberetning var markedsverdien av konsernets eiendommer, fratrukket minoritetens andel, 16,6 milliarder kroner. Verdijustert egenkapital fratrukket minoriteters andel var 7,1 milliarder kroner. I årsberetningen skriver Ragde Eiendom og Ragde Eiendom Gruppen at under forvaltning av Ragde Eiendom AS hører også andre selskap eid direkte av Edgar Haugen. Total eiendomsverdi under forvaltning, uten hensyn til minoritetsinteresser, var ved årsskiftet 19,2 milliarder kroner. Med en gjeld på 10,9 milliarder, gir det en verdijustert egenkapital på 8,3 milliarder kroner.

«Slik det ser ut i dag, på bakgrunn av foretatte kjøp og salg frem til regnskapsavleggelse, og hensyntatt det fortsatt lave rentenivået, vil Ragde Eiendom konsern ha en fortsatt sterk vekst og et meget godt resultat også i 2018. Trenden styrkes ytterligere med utløp av vesentlige negative rentesikringer i 2018», skriver Ragde Eiendom-styret i årsrapporten.

Powered by Labrador CMS