NED: Både igangsettingen og salget av nye boliger viser nedadgående trend, ikke minst i hovedstaden.  (Foto: Shutterstock)
NED: Både igangsettingen og salget av nye boliger viser nedadgående trend, ikke minst i hovedstaden. (Foto: Shutterstock)

Færre nye boliger

Igangsettingen av nye boliger faller, og det er særlig i Oslo at trenden er markant.

Publisert Sist oppdatert

– Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal var 7 prosent lavere enn samme kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Hittil i år ligger igangsettingen 12 prosent bak fjoråret.

– Dette er som forventet, da salget over lengre tid har hatt en nedadgående tendens, fortsetter han.

Salget i 3. kvartal havnet 3 prosent over samme kvartal i fjor, og hittil i år ligger salget dermed 6 prosent under fjoråret. Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene hittil i år størst nedgang i salget av småhus. Nedgangen for småhus ligger 19 prosent under samme periode i fjor.

Salget av eneboliger ligger 8 prosent under fjoråret, mens salget av leiligheter ligger 2 prosent over fjoråret.

LES OGSÅ: Moderat boligprisutvikling i hele landet

Igangsettingen fordelt på boligtype hittil i år viser en nedgang på 15 prosent for eneboliger, 25 prosent for småhus og 4 prosent for leiligheter.

– De siste 12 månedene er det solgt 26 569 boliger. Dette er 13 prosent under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 280 boliger. Dette er 12 prosent under nivået for et år siden, sier Jæger.

Det står i skarp kontrast til i fjor. I første kvartal 2017 var igangsettingen 37 prosent høyere enn i samme periode året før. 

– Etter en periode der igangsettingen av boliger har ligget på samme nivå som boligbehovet, ser vi nå at igangsettingen synker, sammenlignet med boligbehovet. Dette er spesielt tydelig i Oslo, avslutter Jæger.

Powered by Labrador CMS