– En storartet kongstanke

Christian Ringnes sparer ikke på superlativene om et bilfritt sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Ringnes var invitert på tirsdagens ROM-konferanse til å holde et innlegg, der den formelle tittelen på innlegget var «Kan hoteller og arbeidsplasser overleve i sentrum uten biltilgang?» Noe konkret svar på den retoriske problemstillingen ga Ringnes ikke, men det ligger i kortene at svaret er «ja».

Som NE nyheters miljøspalte viser, mener Eiendomsspar-sjefen at et bilfritt sentrum vil gjøre Oslo til en enda bedre by. Ringnes omtalte i sitt innlegg denne ideen som en «storartet kongstanke». Det gir mindre forurensning, er bedre for klimaet, er estetisk vakrere og «mye hyggeligere». Men ideen om en bilfri by må gjennomføres på en klok måte, så man unngår «eksessive skadevirkninger» og for sterke protester.

– No-brainer– Bilfritt sentrum er en «no-brainer», sa Ringnes til forsamlingen. Det forutsetter et riktig geografisk omfang, og riktige tilpasninger og unntak. Samtidig må det være utbygging av infrastruktur, og et bilfritt sentrum må iverksettes etappevis innenfra og ut. Alle de såkalte bilfrie byene har tatt utgangspunkt i et gågatesystem eller en gamleby og ekspandert etappevis.

– Transportbehovet i sentrum må fortsatt løses. Byer utvikles over hundrevis av år, derfor må byutvikling være gradvis og gjennomtenkt, slo Eiendomsspar-sjefen fast. Ringnes har studert andre europeiske byer som har innført et bilfritt sentrum, som München (1,4 millioner innbyggere) og Brussel (ca. 1 million innbyggere).

Men de bilfrie områdene i disse byene ligger bare på ca. 500 mål, en drøy fjerdedel av arealet til Ring 1 (1,9 kvadratkilometer). Det mener Ringnes er for drøyt for en by med drøyt 650 000 innbyggere.

Maks 1 km2– Oslo skal være den aller beste byen i verden, det er noe vi ønsker, men da er kanskje 1000 mål en bedre målestokk, manet han. Ringnes mener det er fornuftig å begrense området til i alle fall halvparten og/eller å differensiere bilrestriksjonene i minimum to nivåer innenfor Ring 1.

Alle byene har dessuten gjennomfartsveier åpne for all trafikk i den bilfrie sonen, noe eiendomsbesitteren tror er hensiktsmessig også i Oslo. Og tilpasninger må det bli, varetransport må være tillatt, men med tidsbegrensninger og vektbegrensninger, det må være tillatt med taxi, men som kun kan hente/bringe, og der det er noen få holdeplasser.

Beboerbilkjøring (det bor kun 1063 mennesker innenfor Ring 1) tillates bare hvis beboerne kan dokumentere kjellerparkering, inklusive kjøring til parkeringskjeller, og bevegelseshemmede og nødtransport må komme frem.

Noen få gågater– Men noen få gågater må være helt bilfrie, og all bilferdsel skal skje i gangfart, med meget begrenset gateparkering, foreslår Ringnes. Han mener at fotgjengere må ha førsteprioritet, deretter syklister, så kollektivtransport, det vil si her blir det en «blandet prioritet».

– Ingen diskuterer med trikken, men bilistene kommer sist, det er jeg absolutt sikker på. Det er imidlertid en dårlig idé å stenge parkeringshusene, helst burde vi ha bygget flere av dem, sa Ringnes, som vil ha bynære parkeringshus for å få vekk gateparkeringen. Hjertebarnet til Ringnes, og dermed det han mener er viktigst, er å oppgradere byrommene.

Må strupes– Byrommene må strupes for biltrafikk, de må oppgraderes for å skape hyggelige gatetorg ogbymiljøer, ellers blir det veldig nakent og stusselig.

– Riktig gjort vil en bilfri by øke andelen av boliger, servering, hoteller og småhandel på bekostning av tradisjonell handel og kontorer. Kontorbygg vil bli konvertert til andre formål, spår Ringnes.

Powered by Labrador CMS