LEVERER: Finansdirektør Thomas A. Simonsen (tv), adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Rentesikring sikret AKA-tallene

AKA har sikret 63 prosent av konsernets rentebærende gjeld. Dermed ble de negative effektene fra renteøkningene dempet i 2023-tallene.

– Det er gledelig å se at vår langsiktige rentesikringsstrategi gir ønsket effekt og gjør oss i stand til å fortsatt levere bunnsolid lønnsomhet i en periode preget av vesentlig økt rentenivå, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Spesielisten på dagligvareeiendommer hadde ved utgangen av 2023 en rentebærende gjeld på 5,742 milliarder kroner. Ved årsskiftet var 63 prosent av konsernets langsiktige rentebærende gjeld sikret med rentebytteavtaler, med gjenværende løpetid på 4,0 år.

Totalt oppnådde AKA leieinntekter på 698,9 millioner korner i 2023, en økning på 55,3 millioner kroner sammenlignet med året før. Økningen kommer som følge av KPI-justering av husleien og økte inntekter som følge av eiendomskjøp og investeringer i eiendommene. Resultat før skatt var 143,6 millioner kroner, noe som var 17,4 millioner kroner lavere enn i 2022.

Transaksjonsvolumet for næringseiendom ble som en følge av dette historisk lavt i 2023, men med optimisme for økt aktivitet i markedet fremover.

– Det har over en lengre periode vært krevende å oppnå enighet mellom kjøper og selger, noe som har resultert i færre transaksjoner enn vi la til grunn i vårt investeringsbudsjett. Vi er meget godt fornøyde med at vi, til tross for krevende markedsforhold, før årsslutt var hovedinvestor ved inngåelse av avtale om kjøp av en rekke dagligvareeiendommer i Danmark, sier adm.dir. Jane K. Gravbråten.

AKA jobber med å redusere eiendommens klimaavtrykk og leietakers energiforbruk, og flere avtaler om etablering av solceller på tak har blitt inngått.

– I perioden med et stillestående transaksjonsmarked har vi planlagt og ferdigstilt en rekke lønnsomme prosjekter knyttet til eksisterende eiendommer i tett samarbeid med våre leietakere. I tillegg har vi fortsatt fokus på ytterligere forbedring av interne prosesser og rutiner samt ITsystemer for i størst mulig grad å være en proaktiv og effektiv forvalter av porteføljen, uttaler eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Powered by Labrador CMS