Bolig

Tar saken til departementet hvis fylkesmannen sier nei

Det interkommunale selskapet foreslår opp mot 1.600 boliger i en ny bydel i Lillestrøm. Men fylkesmannen setter foten ned, for dette prosjektet innebærer blant annet ei utfylling i Nitelva.

NY BYDEL: Lillestrøm sentrum ligger på østsiden av Nitelva. I flere år vært snakket om å bygge mange hundre leiligheter til en ny sentrumsbydel på vestsiden. Ill.: Strandveien 1 Utvikling
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Disse boligplanene stammer fra 2013, da representanter for Strandveien 1 AS (skiftet navn fra Sentralrenseanlegget RA-2 i 2015) la frem tanken om å bygge 1.200 blokkleiligheter på ei 50 mål stor råtomt på elvebredden vis-a-vis Lillestrøm politistasjon. Selskapet eies av seks kommuner, hvorav to også er planmyndighet i denne saken. Siden har saken gått gjennom flere runder hos politikerne, og flere støtter forslaget fra utviklingsselskapet Strandveien 1 Utvikling.

Fylkesmannen vil derimot ikke at noen skal røre Nitelva, og mener at hensynet til naturverdier og ansvaret for å ivareta nasjonalt viktige naturtypelokaliteter veier tyngre enn utbygging.

Høy utnyttelse

20. mars skal kommunestyret i Skedsmo behandle fylkesmannens innsigelse til reguleringsplanen. Rådmann Erik Nafstad foreslår der både å mekle med fylkesmannen, og at planforslaget klargjøres for andregangsbehandling. Han ber med andre ord de folkevalgte om å trosse fylkesmannen og er villig til å ta saken til topps.

– Dersom enighet ikke oppnås i meklingen, sendes saken etter sluttbehandling i kommunestyret til avgjørelse i kommunal- og moderniseringsdepartementet, skriver rådmannen i saksfremlegget sitt.

Planforslaget åpner for etablering av 1.600 boliger på Strandveien 22, eller Skjerva Brygge som det har vært kalt, ved at mudderbankene fylles ut og/eller pæles så de kan bebygges. Uten utfylling blir prosjektet halvert til 800 boliger, noe fylkesmannen godtar, men da mener rådmannen at resultat ikke blir bymessig.

– Samtidig blir de store mudderbankene liggende igjen som en buffer mellom bebyggelsen og elva. Det fører til at området blir adskillig mindre attraktivt som boligområde og at et viktig tiltak for å bygge bykjernen sammen på tvers av elva ikke vil bli realisert, skriver han.

Rådmannen er krystallklar på at Lillestrøm sin rolle som regionby tilsier at utnyttelsen må være så høy som mulig på grunn av nærheten til jernbanestasjonen.

– Det er vedtatt eller under planlegging utbygging i de fleste sentrale områder i Lillestrøm. Det er derfor ikke mange områder så nær dette knutepunktet som kan utbygges uten at villabebyggelsen transformeres. I tillegg er Strandveien 22 lokalisert ved nærkollektivaksen i bybåndet Lillestrøm – Strømmen – Lørenskog, skriver han og mener det er svært høy samfunnsnytte å bygge over mudderbankene.

Verdt kampen

Rådmannen har de fleste politikerne med seg i kampen mot fylkesmannen. Teknisk utvalg vedtok sågar i 2017 å legge detaljreguleringsplan for Strandveien ut til offentlig ettersyn. Tilsvarende vedtak ble fattet i Rælingen på samme tid.

– En ny, rolig bydel åpner seg, tett på sentrum og toget. Det er både god by- og klimapolitikk. Miljøaspektet er diskutabelt. Vi mener det er et riktig tiltak og at det er verdt å utfordre Fylkesmannen. Her får vi plass til nesten 1.200 boliger uten å ta av dyrket mark eller småhusbebyggelsen, sier gruppeleder Jørgen Vik i Skedsmo Arbeiderparti til lokalavisen.

Dag Georg Jørgensen er daglig leder i det interkommunale selskapet Strandveien 1 som eier den snaut tomta som totalt er nesten 70 mål stor. Utbyggingen vil i all hovedsak skje på Skedsmos andel, og han har tro på at planen kan bli realisert.

– Vi skal ikke være byggherre, men vi utvikler ei tomt selskapet har eid i over 50 år. Med et minimum av næringslokaler, 4.500 kvadratmeter, mener vi det kan bygges inntil 1.600 leiligheter der. Vi har dokumentert planene våre godt, også de punktene fylkesmannen påpeker. Og ikke minst har vi kommet med forslag til tiltak som retter opp eventuelle skader på naturmiljøet, påpeker han.

Politikerne i Rælingen støtter Skedsmo fullt ut i å be om meklingen med fylkesmannen, sist i planutvalget 12. mars, der de også ber Strandveien 1 bearbeide planen ytterligere med tanke på andregangs behandling. Jørgensen mener en ny bydel her blir en svært sentral del av Lillestrøm.

– Den kommer til å ligge godt til rette med tanke på nærhet til jernbanen. Og den nye alternative kollektivåren mot Lørenskog blir nærmest rett over veien. Strandveien er en betimelig utvidelse av Lillestrøm sentrum, sier han.

– Hvilken tidshorisont har dere?

– Jeg kan ikke si noe om byggestart, men prosjektet kan være i markedet når departementet eventuelt har fattet den beslutning som tillater utbygging. Men bare den prosessen tar fort vekk et år. Hvis også departementet setter foten ned må vi vi tilnærme oss et planforslag som fylkesmannen tillater, påpeker Dag Georg Jørgensen.

Fakta
* I 2013 la selskapet Strandveien 1 as frem planer om å bygge 1.200 leiligheter på den nær 70 mål store eiendommen til det interkommunale renseanlegget.
* Skedsmo eier 49 mål og Rælingen eier 19 mål.
* Planene er nå oppjustert til 1.600 boliger.
* Prosjektet inkluderer utbygging på 20 mål ut i Nitelva, noe fylkesmannen sier nei til.
* Kommunestyret i Skedsmo behandler den innsigelsen 20. mars, og der ber rådmannen om at planforslaget klargjøres for andregangsbehandling.
* Han er dessuten villig til å ta saken til kommunaldepartementet.

Strandveien 1 as eies av:

Skedsmo Kommune 42,835%.
Lørenskog Kommune 29,94%.
Rælingen Kommune 13,6%.
Nittedal Kommune 8,56%.
Sørum Kommune 2,705%.
Fet Kommune 2,36%.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nå biter kjøpesenterfallet på Thon (+)
Aktuelt
– Næringseiendom eksponert for menneskerettighetsbrudd
Juss
Skal løse depositumproblemet for boligleiere
Tech
Fikk jobben som miljøsjef
Karriere
Vil vinne kampen om Østlandet
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Vil anlegge kolonihage på taket
Utvikling
Tilrettela for svensk kjøp av omsorgsboliger (+)
Transaksjoner
Vil ha flytende drivhus i Fjordbyen (+)
Utvikling
Syndikat vil ha 67 mill. for kontoreiendom (+)
Transaksjoner