Juss

Tatt for grovt underslag hos Frogner House

Den betrodde mannen overførte selskapets leieinntekter til sin egen konto.

BLE TAPPET FOR PENGER: Frogner House Apartments. (Skjermdump fra nettsiden til Frogner House Apartments)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Borgarting lagmannsrett har nylig dømt en tidligere ansatt i Frogner House Apartments til samfunnsstraff i 240 timer, subsidiært fengsel i syv måneder, for overtredelse av straffeloven 2005 § 325, jf. § 324, som omhandler grovt underslag. Bakgrunnen er at mannen i løpet av en seksmånedersperiode i 2017 underslo 696.339 kroner fra Frogner House.

En av landets største private eiendomsbesittere
Frogner House Apartments har i henhold til selskapets nettside 485 leiligheter på i Oslo og Stavanger, alle fullt møblert til leie for kort- og langtidsopphold.

Selskapet eies av eiendomsinvestoren Pål Georg Gundersen, som gjennom nærmere 40 år har bygget seg opp til å bli en av de største private eiendomsinvestorene i Norge. Gundersen eier også en rekke næringseiendommer.

Underslaget foregikk på den måten at den Frogner House-ansatte endret kontonummeret for kundens betaling av leie til si egen private konto. Utleien skjedde via plattformen til Airbnb. Pengene kundene betalte for leien ble overført til mannens konto, etter at Airbnb hadde trukket fra et administrasjonsgebyr på mellom 7 og 15 prosent. Den samlede leien uten fratrekk for administrasjonsgebyret til Airbnb var på 696.339 kroner. Beløpet som ble overført til mannens konto, etter at nevnte administrasjonsgebyr var trukket fra, var om lag 620.000 kroner.

LES OGSÅ: Nekter å godta erstatningsdom på 70 millioner kroner

Regnskapsavdelingen ante ugler i mosen
Mannen forklarte for lagmannsretten at han tilegnet seg pengene fordi han hadde store økonomiske problemer etter å ha tapt penger ved å spille på nett. Det var ganger han stoppet underslagene og endret kontonummeret tilbake, slik at Frogner House Apartments fikk betalingene.

Da han på ny tapte penger på spillingen og ikke kunne betale forfalte regninger, endret han kontonummeret tilbake til sitt eget kontonummer. Det samlede beløpet ble etter hvert stort, og i frykt for å bli oppdaget stanset han underslagene i oktober 2017.

Regnskapsavdelingen i Frogner House Apartments begynte i løpet av mars 2018 å etterspørre betalinger av fakturaene, og mannen mottok en tekstmelding hvor han forstod at selskapet hadde begynt å fatte mistanke. Han valgte da å kontakte selskapets kontorsjef og tilstod det han hadde gjort. Han ga også en skriftlig tilståelse.

Noen dager senere signerte han og ektefellen en pantobligasjon, der Frogner House Apartments fikk sikkerhet for kravet i ektefellenes leilighet. I løpet av mai 2018 betalte han hele beløpet på 696.339 kroner. I retten kom det frem at han valgte å betale også den delen av leien som gikk til å dekke Airbnbs administrasjonsgebyr, fordi han anså dette som en slags rente.

Som følge av forholdet ble mannen avskjediget fra sin stilling.

LES OGSÅ: Eiendomsprofil anker skjeggkre-dom

Slapp fengselsstraff
Grovt underslag kvalifiserer normalt til fengselsstraff, men Borgarting lagmannsrett ved lagdommerne Ida Skirstad Pollen, Anne-Mette Dyrnes og ekstraordinær lagdommer Harald Svenneby mener samfunnsstraff er å foretrekke i dette tilfellet. Bakgrunnen er ifølge dommen at mannen befinner seg i en klar rehabiliteringssituasjon, og «sterke og klare rehabiliteringshensyn gjør seg gjeldende».

– Forholdene han er domfelt for, ble begått fordi han fikk betydelige gjeldsproblemer som følge av spillavhengighet. Etter at han tilstod forholdet for arbeidsgiver, tok han tak i sine problemer, står det å lese i dommen.

Via fastlegen ble han henvist til behandling hos Blå Kors Poliklinikk, som resulterte i en psykologisk uttalelse hvor det ble fastslått at mannen «oppfyller diagnosekriteriene etter ICD-10-F63. Patologisk spillegalskap».

Mannen forklarte at han jevnlig blir utsatt for ulike reklametiltak fra spillselskaper, herunder e-poster og tekstmeldinger – og at de ringer ham. Etter beste evne forsøker han nå å unngå dette, og han har gått over til kun å bruke kredittkort, da spillselskapene på nett ikke tar betaling med kredittkort.

Rettspapirene viser at mannen har pådratt seg forbruksgjeld på 2,1 millioner kroner på grunn av spillegalskapen – i tillegg til 600.000 kroner han har lånt av sin søster for å betale tilbake det underslåtte beløpet fra Frogner House.

LES OGSÅ: Madserud-feide om bredde på parkeringsplasser

«Sterke og klare rehabiliteringshensyn»
Retten påpeker at mannen har tatt tak i spilleavhengigheten og de økonomiske problemene knyttet til det. Lagmannsretten vurderer imidlertid at mannen fortsatt er i en svært sårbar situasjon.

– Innsettelse i fengsel nå, kan virke ødeleggende for den positive prosessen som han er inne i. Lagmannsretten vurderer at det er en betydelig risiko for at han ikke vil greie å avstå fra å spille dersom han må sone en fengselsstraff(…)Etter en samlet vurdering av de formildende omstendigheter som er i saken, og med særlig vekt på sterke og klare rehabiliteringshensyn, finner lagmannsretten at vi står overfor et slikt særlig tilfelle der det er forsvarlig å reagere med samfunnsstraff, til tross for de sterke allmennpreventive hensyn som er i saken.

Statsadvokaten ville ha strengere straff
Dommen er i tråd med den første rettsrunden i Oslo tingrett. Oslo statsadvokatembeter anket straffeutmålingen i tingretten til lagmannsretten, men anken ble altså forkastet.

Mannen møtte i Borgarting lagmannsrett med advokat Bjørn Erik Rødser, mens politiadvokat Emil Andor Lorch-Falch representerte Oslo statsadvokatembeter.

LES OGSÅ: Saksøkt etter å ha misligholdt eiendomsdeal til 55 mill

Utradisjonelle aktører inn i kjøpesentrene
Play
Usbl kjøpte på Frysja (+)
Transaksjoner
Vika Project Finance kjøpte i Asker
Transaksjoner
– Ikke realistisk med høysikkerhetsfengsel på Bredtvet (+)
Utvikling
Solgte 70 prosent umiddelbart (+)
Bolig
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Blir løpt ned når de lanserer fond med dette (+)
Analyse
Investorene vil kjøpe mer eiendom
Aktuelt
Prøver på nytt med færre boliger (+)
Bolig
Snart byggestart for hotell på Økern
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.