Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Lillestrøm er en av byene som skal få handelsetableringer. Foto: Shutterstock.

Handelssjokk i Akershus

Det kan bli satt en stopper for nesten all handelsetablering i Akershus utenfor bysentra.

Dag-Jørgen Saltnes

fredag 7. desember 2018 4:00 (Oppdatert 6. desember 2018 23:37)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mandag 10. desember skal de 13 representantene i Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune vedta Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus. Dersom planen blir vedtatt, vil den få store konsekvenser for handelsetableringer i Akershus.

– Den regionale planen for handel, service og senterstruktur i Akershus lener seg veldig på Oslo og Akershus Areal og Transportplan som la rammeverket for videre presisering. I OAAT-planen er det seks regionbyer (utenom Oslo) som kan ha et regionalt nedslagsfelt. Disse er Sandvika, Asker, Jessheim, Lillestrøm, Ås og Ski. Det forslaget som nå foreligger, sier at all handel skal til sentrum. All parkering skal i hovedsak være kortvarig og under bakken, og det skal sykles, gås eller tas kollektivtransport, sier seniorrådgiver og partner Ingvild Landaas i NCM Development.

Seniorrådgiver og partner Ingvild Landaas i NCM Development.

Hun mener planen vil legge store begrensninger på handelsutviklingen i Akershus og gi mye makt og uttelling til de etablerte kjøpesentrene.

– Dessuten vil store arealkrevende virksomheter i sentrum virke mot sin hensikt når det gjelder å skape gode byrom. De vil i verste fall bruke flere kvartaler, sier Landaas,

Da administrasjonen i fylket la frem sitt forslag for planen for et knapt år siden, var det en høringsrunde hvor de folkevalgte i fylkesutvalget mente at flere av forslagene var altfor strenge.

Forslaget innebærer at mesteparten av handelen skal lokaliseres til sentrum, nær knutepunkt og kollektivårer. Unntaket er trelast, større byggevarer, landbruksmaskiner, bil og båt. Fylkesutvalget ville ha mer unntak, og ville også ha med brunevarer, hvitevarer og møbler i begrepet plasskrevende varegrupper (som får unntak).

De folkevalgte ville også ha rom for at kommunene kan utarbeide sine egne parkeringsnormer. Administrasjonens forslag var at plasskrevende varegrupper skal ha en parkeringsnorm på 0,7 per 100 kvadratmeter «for å begrense at annen handelsvirksomhet skal kunne etablere seg».

Men til tross for Akershus-politikernes ønsker, opprettholdes mesteparten av de opprinnelige forslagene. Om høringen skriver fylkesrådmannen i Akershus at «Kommuner og næringsaktører slutter seg i hovedsak til fylkesutvalgets tre merknader til forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur, hvor fylkesutvalget løser noe opp i den foreslåtte regionale virkemiddelbruken. Statlige aktører og Oslo kommune mener på sin side at forslaget til regional planbestemmelse og regionale planretningslinjer har gode intensjoner, men vil være utilstrekkelige for å støtte opp om målsettingen om ”rett virksomhet på rett plass”. Disse tre høringsinstansene har vesentlige innvendinger til planforslaget, og i særdeleshet til fylkesutvalgets endringsforslag». Det legges til at «Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Vegvesen og Oslo kommune ønsker seg i stedet tilstramminger og presiseringer i de foreslåtte regionale planretningslinjene».

Dermed vil administrasjonen i Akershus fylkeskommune legge mer vekt på høringuttalelsene til Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen enn de folkevalgte og næringsaktørene i Akershus. «Høringsprosessen har med dette ledet til en avveining av motstridende hensyn som etter fylkesrådmannens vurdering representerer en realitetsjustering uten å gå vesentlig på akkord med planens viktige formål» skriver fylkesrådmannen i innstillingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

NPRO kjøper på Hasle

Transaksjoner / fredag 14. desember 2018

Kjøper Stovner Politistasjon

Transaksjoner / fredag 14. desember 2018

– Ingen grunn til å skjære all handel over én kam

Aktuelt / fredag 14. desember 2018

Krevde arrest hos iHus-eier for tapt husleie

Juss / fredag 14. desember 2018

Tilbyr 100.000 kroner i finnerlønn

Utvikling / fredag 14. desember 2018

OBOS vil bygge på hovedkontoret (+)

Utvikling, Pluss / fredag 14. desember 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Milliardtransaksjon i Oslo sentrumMilliardtransaksjon i Oslo sentrum 13. desember 2018
Tilbyr 100.000 kroner i finnerlønnTilbyr 100.000 kroner i finnerlønn 14. desember 2018
Forfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssakerForfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssaker 11. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Fikk nei til hotell på Nøstet

Nyheter / fredag 14. desember 2018

Haugland Gruppen AS fikk ikke tillatelse til å bygge om Nøstetorget 5 til hotell, og vil derfor fokusere på kontorutleie.

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Universitetets to leiegårder på Nygårdshøyden ble solgt samlet til en lokal aktør, som vil bygge om til leiligheter.

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Byggmester Markhus er tildelt totalentreprisen for å bygge 146 leiligheter og en Rema-butikk i Knudsenkvartalet i Fyllingsdalen.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Kontorlokalet til for menneskene

Utleier har ordet / torsdag 13. desember 2018

Egil Svoren mener fremtidens kontor er eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester.

Gode kundeopplevelser selger

Nyheter / torsdag 13. desember 2018

Midt i julehandelen finnes det knapt et mer relevant tema enn kjøpesenterutvikling. Synet på hvordan sentrene bør utformes er i endring, og oppfatningene er mange.

Hva er en god arbeidsplass?

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Arkitekturpsykolog, Oddvar Skjæveland deler sitt syn på den gode arbeidsplassen.