VIL FRIGJØRE VERDIER: Stig Bech, adm. direktør i Solon Eiendom
VIL FRIGJØRE VERDIER: Stig Bech, adm. direktør i Solon Eiendom

Vurderer å skille ut tomtebanken

Solon Eiendom vil synliggjøre verdiene i tomtebanken og vurderer å skille dem ut i et eget selskap.

Publisert Sist oppdatert

Solon Eiendom-aksjen gjorde et byks torsdag etter at selskapet meldte at det vurderer strategiske alternativer for virksomheten. Aksjen steg med rundt 10 prosent på nyheten. Selskapet har hyret inn Arctic Securities som finansiell rådgiver og BAHR som juridisk rådgiver i den strategiske prosessen som innebærer muligheten for å skille ut tomtebanken i et eget selskap. Solon Eiendom vurderer å beholde en eierandel på opptil 50 prosent i det nye tomteselskapet.

«Prosessene som er til vurdering er et resultat av en langsiktig strategisk gjennomgåelse av konsernets sammensetning og en vurdering av videre vekst- og utviklingsmuligheter for Selskapets ulike virksomhetsområder», skriver Solon i en melding.

Solon mener en eventuell utskillelse av tomtebanken kan bidra til etablering av en enda renere og mer skalerbar prosjektorganisasjon, samtidig som den vil synliggjøre verdier i tomtebanken.

Konkurrenten Selvaag Bolig gjorde en tilsvarende øvelse da tomtene ble solgt (med rett til å kjøpe dem tilbake) til et selskap eid av Selvaag Gruppen, Oslo Pensjonsforsikring, Equinor Pensjon og Rema Etablering Norge. Solon Eiendom mener en utskilling kan gi selskapet en langsiktig tilgang til utbyggingsklare tomter gjennom forkjøpsretter til markedsverdi og fremtidig vekstpotensiale gjennom strategisk samarbeide det nye selskapet og dets aksjonærer.

– Vi ser på dette som en god modell for å fullføre den industrialiseringen vi har gjennomført over noen år i Solon, hvor vi samtidig viderefører Solons grunnfilosofi om å bygge den foretrukne boligen og bidra til kvalitet i stedsutviklingen, sier administrerende direktør Stig L. Bech.

Solon Eiendom har vært i søkelyset de seneste dagene som følge av at selskapet har solgt boliger til Solon Realkapital, et selskap som er delvis eid av Solon Eiendom, men som ikke er kapitalisert opp. I fjor utgjorde kjøpene til Solon Realkapital halvparten av boligene som Solon Eiendom solgte