Bolig:

EKSEMPEL: Fotomontasjen viser omtrentlig plassering og mulig preg på planlagt bebyggelse.
EKSEMPEL: Fotomontasjen viser omtrentlig plassering og mulig preg på planlagt bebyggelse.

Vil redde driften med nye kunstnerboliger à la Munchs Ekely

Stiftelsen er tom for penger og må enten utvikle eller selge.

Publisert Sist oppdatert

Kunstneren Jakob Weidemann malte de fleste av sine største og viktigste bilder på gården Ringsveen fire kilometer fra Lillehammer sentrum. For ham var gården og naturen avgjørende som kilde til inspirasjon, og han og kona ville at fremtidige generasjoners kunstnere skulle få samme mulighet.

Derfor etablerte de Stiftelsen Ringsveen i 1999. Siden har nærmere 20 bildekunstnere bodd og arbeidet på Ringsveen. Men nå er stiftelsen ved et veiskille.

Har ikke noe valg

- Økonomien tillater ikke lenger fortsatt drift. Valget står mellom salg og å utvikle Ringsveen i tråd med Anne Marie og Jakobs ønsker og intensjoner. Stiftelsen har valgt å gå for det siste: Å gjøre Ringsveen til et miljø, et kraftsenter hvor kreativitet og urbant landbruk kan møtes, skriver plankonsulent Areal+ blant annet i en mulighetsstudie sendt kommunen.

Kort sagt vil stiftelsen bygge boliger for å få inn penger til driften.

- Det er ønskelig å opparbeide15-20 boenheter, organisert som et borettslag og øremerket folk og familier som jobber i kreative yrker. Dagens bebyggelse kan benyttes som fellesarealer med atelier, kunstgalleri og skrivestue, heter det i detaljreguleringsplanen som tidligere stortingspresident Olemic Thommessen har vært med å utforme.

Urbant strøk

Han er stiftelsens kontaktperson i saken. Eiendommen Ringsveen er nærmere 40 mål stor og avsatt til LNFR-areal. Thommessen og stiftelsen mener det er mer enn nok innmark igjen etter at husene er bygd.

- Selv om et begrenset areal blir benyttet til boliger, vil det være 20-30 mål igjen til urbant landbruk. Ringsveen ligger i et urbant strøk. De nærmeste boligområdene har flere tusen innbyggere. Et overordnet mål må i tillegg til det å dyrke, være å bidra til fellesskap, samarbeid og dialog til gjensidig glede og nytte mellom dem som bor på eiendommen og dem som får mulighet til å dyrke egne grønnsaker. På den måten kan det skapes relasjoner innenfor andre områder av samfunnet, påpekes det i planen.

Stiftelsen ser for seg bygninger i to, tre etasjer og forklarer at sokkeletasje med to etasjer over terreng i bakkant kan være mulig i det skrå terrenget.

De ser dessuten til Munch og hans atelier Ekely i Oslo for inspirasjon.

Bare for kunstnere

- Stiftelsen vil legge til rette for en boligstiftelse organisert som et boligbyggelag, tilpasset og beregnet for mennesker i kreative yrker. Tanken er en modell fra Ekely. Omsetningen av boenhetene vil dermed være begrenset til kjøpere innen kreative fag som bildekunstnere, forfattere, musikere, filmfolk og personer i det vi forbinder med utøvende kreative yrker, heter det.

Og de tror at etableringen kan demme opp for flukten til hovedstaden.

- Et kunstnerkollektiv vil utgjøre et miljø, en kreativ kraft som vil merkes og gi resultater til Lillehammer og Innlandet. Det har lenge vært en utfordring for de kreative miljøene utenfor Oslo at svært mange søker seg nettopp til hovedstaden. En boligstiftelse som dette, vil være et betydelig bidrag til fornyelse og etablering som ikke minst er svært viktig for Lillehammer-regionen, poengterer de.

Powered by Labrador CMS