LEVENDE MILJØ: Oslo kommune ønsker et kreativt, kunstnerisk og levende miljø på det drøyt 9 dekar store planområdet. Ill: Hille Melbye Arkitekter
LEVENDE MILJØ: Oslo kommune ønsker et kreativt, kunstnerisk og levende miljø på det drøyt 9 dekar store planområdet. Ill: Hille Melbye Arkitekter

Vil opprettholde kunstnerisk miljø ved Akerselva

Maridalsveien 3 ved Mathallen i Oslo skal fortsatt ha fokus på håndverksbedrifter, kunstnere og musikere.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for planforslaget er at byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka i desember 2014 fattet vedtak om at «Bydelen ønsker å ta vare på og fortsatt legge til rette for små håndverksbedrifter, kunstnere og musikere i Maridalsveien 3».

– Denne typen aktører bidrar til det kreative, kunstneriske og levende miljøet som eksisterer i området i dag, og som er viktig for bydelens karakter. Planområdet huser også X-Ray ungdomshus, som er en viktig kulturell institusjon blant ungdom i bydelen. Bydelen ønsker at X-Ray fortsatt skal ha tilhold her, uttalte byutviklingskomiteen om det drøyt 9 dekar store planområdet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk deretter i oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling å regulere Maridalsveien 3 med den hensikt å følge opp bydelens vedtak. Av planforslag til politisk behandling fremgår det at forslagsstiller ønsker å legge til rette for at dagens kulturaktiviteter i kvartalet videreføres «og slik legge til rette for videre kunstproduksjon og utadrettet virksomhet i tilknytning til dette».

Les også: Vil ha høyere utnyttelse på Bryn

– Bebyggelsen mot Maridalsveien reguleres med ulike kulturformål samt kontor og bevertning for å sikre eksisterende bruk av bebyggelsen, samt videreutvikle for videre utvikling innenfor kultur. Bebyggelsen mot Brenneriveien reguleres hovedsakelig med ulike kulturformål for å videreføre de ulike kulturaktivitetene som har tilholdssted der, men legger også til rette for videreføring av eksisterende kontorlokaler, skriver fagkyndig Hille Melbye Arkitekter
i planforslaget.

I tillegg legges det til rette for utadrettet virksomhet i nybygget. Deler av bebyggelsen benyttes til ungdomsklubb i dag, og dette videreføres i planforslaget.

All eksisterende bebyggelse med verneverdi reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. Mot Brenneriveien foreslås regulert muligheten for et nytt bygg med utadrettet virksomhet mot alle eksisterende og nye byrom, samt en trappeforbindelse.

– Det sikres et gatetun som vil være tilgjengelig for alle inne i kvartalet, samt flere forbindelser fra Brenneriveien til Maridalsveien, heter det i planforslaget.

Det foreslås at 15 747 kvadratmeter bebyggelse over terreng skal opprettholdes. I tillegg foreslås ny bebyggelse på 1 630 kvadratmeter.