37.610 KVM: Den foreslåtte bebyggelsen har et areal på 37.610 kvadratmeter.
37.610 KVM: Den foreslåtte bebyggelsen har et areal på 37.610 kvadratmeter.

Vil oppføre dette bygget ved Ullevål Stadion

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt har planer om ny bebyggelse for egen virksomhet og Norsk Institutt for Vannforskning. I tillegg kommer service- og serveringsfasiliteter, samt et allment tilgjengelig torg.

Publisert

På vegne av Campus Ullevål AS, som eies av Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI), har Norconsult sendt søknad om rammetillatelse for Sognsveien 72. Dette tiltaket er en del av utviklingen av Oslo Science City, og omfatter et nytt forskningssenter for NGI og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) – Campus Ullevål, med tilhørende kontor-, service -og serveringsfasiliteter samt et allment tilgjengelig torg.

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten skisseres det ny bebyggelse på 37.610 kvadratmeter.

- Huset er bygget opp av geometrisk simple volumer som skubbes inn i hverandre i en krystallinsk komposisjon. De enkelte volumer avleses tydelig, og bearbeides dessuten
i både høyde og ytre avgrensning for å respondere på bystrukturen – fra den lave kolonihagen til markereringen av krysset Sognsveien / Ring 3 som portal til Oslo Science City, fremgår det av henvendelsen.

De to byggene bindes sammen med en mellombygning som også markerer hovedatkomsten fra torget.

Bygget sett fra Ringveien.
Bygget sett fra Ringveien.

- Portalen til Oslo Science City, Campus Ullevål, er et sted hvor sansene får lov til å utfolde seg. Enten det er med utgangspunkt i de klassiske fire elementene eller med utsikt til fremtidens teknologiske nyvinninger, heter det i redegjørelsen.

- Campus Ullevål er et sted for lek og læring, forskning og fellesskap. Hele husets gestalt skal gjenspeile den innovasjon og historie som finner sted i de naturvitenskapelige disipliner, med assosiasjoner fra urgamle steinformasjoner og biologisk mangfold, til vannets flyktige krusning og lysets skiftende farger. Huset fremstår overordnet lett, lyst og i de nordiske tradisjoner.

Torget skal utformes som et inkluderende byrom med frodige grøntarealer som danner rammene for tre offentlige møteplasser: Cafeens uteservering med sittetrapp og Forplassen. Miljølokket kommer i tillegg som en privat møteplass.

Powered by Labrador CMS