Utvikling:

DRØYT 2.000 KVM: Tiltaket innebærer en økning av arealet på 2.170 kvadratmeter.
DRØYT 2.000 KVM: Tiltaket innebærer en økning av arealet på 2.170 kvadratmeter.

Vil øke med to etasjer på Bryn

Tristan Capital har stor pågang etter arealer i området, ettersom Devik Park kan tilby kombinasjoner av kontor og lager.

Publisert

I mai 2019 skrev Estate Nyheter at det var Tristan Capital som hadde bladd opp over en halv milliard kroner for Tveten Park på Bryn i Oslo øst. Nå har Dyrø og Moen Arkitekter søkt om rammetillatelse for én av eiendommene i næringsparken, nærmere bestemt Ole Deviks vei 6A .

– Det søkes med dette om et påbygg, slik at bygget blir på 4 bruksetasjer med butikk i gateplan, og med 3 kontoretasjer over. Påbyggets BRA-areal vil overstige den tillatte TU på 150 prosent, og det søkes derfor om dispensasjon, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Bygningsgruppen er plassert rundt et felles atkomst- og parkeringsområde, og definert med navnet Devik Park med tydelig markering fra rundkjøringen Ole Deviks vei / Tvetenveien. Byggene danner et helhetlig anlegg i U-form rundt utearealer for atkomst, parkering og varedistribusjon.

– Tiltakshaver har stor pågang etter arealer i området, da Devik Park kan tilby kombinasjoner av kontor og lager, der lager er disponibelt både i Ole Deviks vei 6 og 4. Bygningen er solid – oppført i betong bærekonstruksjoner, og har gode lysforhold med vindusmuligheter på fire sider.
Bygningen vil gi en større sammenheng med den nyere bebyggelse bakenfor fra 2007, så vel volum-, som fasademessig, skriver Dyrø og Moen Arkitekter.

De to nye etasjene skal tilpasses denne underliggende konstruksjonen med søyler og dekkesystem, og påbygget vil da utgjøre 2 ganger eksisterende toppetasje, samlet 2.170 kvadratmeter.

– For at bygget skal kunne etableres som et arkitektonisk integrert påbygg, vil da utnyttelse overskride med 300 kvadratmeter, som tilsvarer TU på 151,2 prosent. For denne overskridelsen søkes dispensasjon, heter det i henvendelsen til PBE.

Powered by Labrador CMS