Aktuelt:

INNGREP: Planen for nytt regjeringskvartal innebærer inngrep i eiendommen til Oslo kongressenter Folkets Hus AS.
INNGREP: Planen for nytt regjeringskvartal innebærer inngrep i eiendommen til Oslo kongressenter Folkets Hus AS.

Må bygge om på grunn av nytt regjeringskvartal

Oslo kongressenter Folkets Hus må gjennomføre større innvendige ombygginger. Blant annet skal fortauløsningen forbi bygget trekkes inn i fasaden.

Publisert

I forbindelse med prosjektering av nytt regjeringskvartal har Statsbygg sammen med Statens vegvesen utarbeidet en teknisk plan for ombygging av Ring 1 gjennom område for nytt regjeringskvartal. Planen innebærer inngrep i eiendommen til Oslo kongressenter Folkets Hus AS, hvor LO er største aksjonær med en eierandel på 30,13 prosent.

På vegne av Oslo kongressenter Folkets Hus har AART Architect sendt søknad om rammetillatelse for byggetiltak som er pålagt tiltakshaver som følge av planene for nytt regjeringskvartal.

– Endringene i veisystemet medfører at fortauløsningen forbi bygget må trekkes inn i fasaden. Konsekvensen vil også bli at kjøreadkomsten fra/til kjeller fra Ring 1 blir fjernet. Samlet medfører endringene at adkomst til bygget, den indre logistikken og utnyttelse av arealer i bygget blir endret, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Planen for nytt regjeringskvartal medfører også at varemottaket i Møllergata må flyttes til Torggata, ettersom Møllergata stenges for biltrafikk og varelevering. Trafostasjon skal også flyttes, fra kjeller til bakkeplan mot Hammersborggata. Disse endringene, samt den nevnte flytting av fortau inn i bygningen, vil med føre behov for større innvendige ombygginger.

Berørt areal innvendig er på drøyt 1.300 kvadratmeter av byggets samlede areal på 3.949 kvadratmeter.

Folkets Hus ligger ved Youngstorget, og bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste.

Powered by Labrador CMS