39 BOLIGER: Det skisseres 39 leiligheter og et samlet bruksareal på 3.354 kvadratmeter.
39 BOLIGER: Det skisseres 39 leiligheter og et samlet bruksareal på 3.354 kvadratmeter.

Utdatert telesentral i Bærum skal rives for å gi plass til boliger

Flere kjente aktører gikk sammen om å kjøpe 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Blant eiendommene er en telesentral på Eiksmarka.

Publisert

I juli i fjor ble det kjent at Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom, Joh Johannson Eiendom og FagerStad Utvikling hadde gått sammen med om å kjøpe en portefølje (Brick) med 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Nå har R21 Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i Bærum for én av disse eiendommene, nærmere bestemt Snaret 34 – like ved Eiksmarka T-banestasjon.

– Snaret 34 ligger i et skjæringspunkt mellom Eiksmarka senter og T-banen på en side og småhusområdet Konglefaret på den andre. Eksisterende bebyggelse i Snaret 34 er en telesentral fra 1950-tallet. Bygningsmassen har en rekke utfordringer, påpeker arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Teknologisk utvikling har gjort at bygningen har mistet sin funksjon og hensikt.

– Grunnet introvert aktivitet gir telesentralen lite tilbake til omgivelsene. Det er naturlig at stedet får nytt liv og ny bruk. Tomten er satt av til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Hensikten med planarbeidet er å muliggjøre en utvikling av eiendommene fra offentlig bebyggelse/telesentral til leilighetsbebyggelse i tråd med kommuneplanen og øvrige overordnede føringer for god areal- og transportutvikling. Det skisseres 39 leiligheter og et samlet bruksareal på 3.354 kvadratmeter.

– Prosjektet danner en overgang mellom småhusskalaen og Eiksmarka senter. Bygningsmassen trappes ned og tilpasser seg omgivelsene både i volum og materialitet.

Prosjektet rydder opp i en uavklart situasjon, skaper stabilitet og forutsigbarhet. Dagens telesentral tilfører ingenting til sine omgivelser og det nye tiltaket kan sees som en stedsreparasjon, skriver R21 Arkitekter.

Powered by Labrador CMS