Aktuelt:

HØYT: Slik kan det bli på Skøyen om banken får viljen sin.
HØYT: Slik kan det bli på Skøyen om banken får viljen sin.

Vil bygge nytt kvartal i Oslo sentrum + et 114 meter høyt bygg på Skøyen

Det kommer frem av bankens innspill til Oslos nye høyhusstrategi.

Publisert

SpareBank 1 vil være med å utvikle hovedstaden, blant annet gjennom å bygge et nytt kvartal i sentrum. De har derfor sendt sine innspill til Oslo kommunes nye høyhusstrategi ifølge en pressemelding.

- Som en stor eiendomsaktør ønsker vi å bidra til bærekraftig utvikling på linje med det vi gjør lokalt rundt om i Norge. Vi har sendt to innspill til Oslo for å gi et positivt bidrag til byutviklingen, til gode for dem som bor og jobber her, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring blant annet.

Selskapet forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av norske pensjonskunder- og eier og forvalter over 150.000 kvadratmeter med eiendom.

Sentrale eiendommer

De to innspillene til Oslos nye høyhusstrategi er knyttet til eiendommer sentralt til ved viktige kollektivknutepunkter i sentrum øst og på Skøyen.

Sentrumseiendommene ligger i kvartalet Hammersborggata 9 og Storgata 33 der de eksisterende byggene huser flere av bankens selskaper. Der foreslår de et høyhus som skal samle store deler av bankens virksomhet i Oslo. Prosjektet som er døpt Bankkvartalet, skal også få det de kaller et utadvendt område med butikker, restauranter, torg samt et høyhus med høy arkitektonisk kvalitet.

- Vi er overbevist om at forslaget for Bankkvartalet kan utløse et engasjement for hvor bra dette området er, og kan bli. Vi har som mål å gi mye mer tilbake til denne delen av Oslo sentrum, sier Petter Haugen som er leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring.

Grønnere byrom og mer byliv

Innspillet viser et revitalisert kvartal med flere og bedre byrom, og mer plass for aktivitet og byliv på bakkeplan.

- Dette kan trekke folk til området slik at kollektivtransporten styrkes og servicenæringen blomstrer. Innspillet legger vekt på et variert tilbud på gateplan. Det er i tråd med verdigrunnlaget til sparebankene og den samfunnsbyggende rollen de har, påpeker Haugen.

Satsing på grønne areal skal gi økt biologisk mangfold i det sentrale Oslo. Banken har også store miljøambisjoner for høyhuset, gjennom blant annet energieffektivitet, gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg og miljøvennlige materialvalg i nybygget.

Arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen har tegnet det 114 meter høye bygget. De ble valgt ut i en konkurranse med tre inviterte arkitektkontorer.

I forslaget legges det til rette for et grønt område i Bernt Ankers gate, kalt Bernt Ankers torg

Nytt høyhus på Sjølyst

SpareBank 1 Forsikring eier også en gruppe bygninger rundt Sjølyst Plass langs Karenslyst Allé på Skøyen. Her er det sendt innspill om et nytt høyhus som kan skape mer aktivitet og puls i bydelen. Målet er at Sjølyst Plass skal bli en destinasjon både for innbyggere og besøkende.

- Det nye høyhuset vil skape viktige ringvirkninger, og stå som et landemerke og en portal mellom by og åpent landskap i Oslo. Med flere aktivitetstilbud vil også bruken av bydelen øke, mener Haugen.

Toppetasjen er tenkt å være offentlig tilgjengelig med restaurant og utsiktsplattform. På bakkenivå har utvikleren ambisjoner om en kulturarena og et restaurantområde.

En av de sentrale ambisjonene for eiendomsforvaltningen deres er å skape et pulserende miljø i og rundt byggene sine.

- Vi mener fremtidens byer handler om å gjøre byggene og bosetningene inkluderende, trygge og bærekraftige. Den klareste forutsetningen for at høyhus skal kunne tillates, er at prosjektet gir mye mer tilbake til byen enn det tar. Det er vi helt enige i, og det mener vi disse to prosjektene helt klart gjør, avslutter Petter Haugen.

Powered by Labrador CMS