26,3 MILL.: Bjerke Grefsenkvartalet AS i fjor hadde leieinntekter på 26,3 millioner kroner.
26,3 MILL.: Bjerke Grefsenkvartalet AS i fjor hadde leieinntekter på 26,3 millioner kroner.

Vil bygge nye boliger mellom eksisterende blokker på Sandaker

I dag består Grefsenkvartalet av 148 boliger, men Bjerke Eiendom AS mener det er muligheter for flere boenheter.

Publisert

På vegne av Bjerke Eiendom har Mad Arkitekter bestilt forhåndskonferanse byggesak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Grefsenveien 9A/9B og Fredrik Glads gate 8A/8B på Sandaker. Eiendommene ligger i nærheten ligger Storo storsenter, som er Oslos største kjøpesenter med 130 forretninger og servicetilbud.

Nybygg markert med rød-brun farge.
Nybygg markert med rød-brun farge.

I henvendelsen til PBE skriver arkitektselskapet at Bjerke Eiendom ønsker å etablere nye bygningsvolumer mellom eksisterende blokker.

– Grefsenkvartalet skiller seg fra de klassiske Torshovkvartalene med lamellbebyggelse som gir dårlig skjerming av utearealer. Mellomrommet mellom de eksisterende blokkene oppleves som brudd i kvartalsstrukturen. Samtidig er eksisterende gateplan mot syd og nord er preget av avvisende trafikkarealer, heter det i henvendelsen til PBE.

Det nye prosjektet skal definere gaterom og gårdsrom på en tydeligere måte, samtidig som det skal styrke utadrettede funksjoner ved hjørnet Grefsenveien /Brettevilles gate.

– Prosjektet viderefører Torshovkvartalenes representative kvartaler med sine høye klassiske i portrom.
Gårdsrommet vil få avskjerming tilsvarende de beste kvartalene i bydelen.
Utearealer i eksisterende gårdsrom vil bli oppgradert, og overflødige trafikkarealer vil bli redusert.

Det er planlagt fire hjørneleiligheter i hvert bygg. I tillegg er det større leiligheter i femte etasje.

– Vi vil legge til at vi sammen med gårdeier gjennomfører et nybygg i Grønnegata 6 som blir et svært vellykket prosjekt. Vi vil bygge videre på de erfaringene i Grefsenkvartalet, skriver Mad Arkitekter.

Av hjemmesiden til Bjerke Eiendom fremgår det at Grefsenveien 9 er oppført i 1975, og inneholder både 1- og 2-roms leiligheter, totalt 72 enheter. Frederik Glads gate 8 ble på sin side oppført i 1976, og ligger i parallellgaten til Grefsenveien. Gården inneholder 76 enheter fordelt på både 1-, 2- og 3-roms leiligheter.

Årsregnskapet for 2020 viser at Bjerke Grefsenkvartalet AS i fjor hadde leieinntekter på 26,3 millioner kroner og et overskudd før skatt på 13,3 millioner.

Powered by Labrador CMS