PLAN: Nå foreligger det en plan om hvordan utvikle bygulvet på landets tredje største trafikknutepunkt.
PLAN: Nå foreligger det en plan om hvordan utvikle bygulvet på landets tredje største trafikknutepunkt.

Vil forbedre bygulvet på Skøyen

En helhetlig plan for byutviklingen på Skøyen i Oslo har vært et savn for mange de seneste årene.

Publisert

På oppdrag fra Oslo Metropolitan Area og i regi av Skøyen Områdeforum, har arkitektkontorene DARK Design Group, LPO, Tuvalu og Edit ledet arbeidet om å lage et kart som viser hvordan bydelen kan forbedre bygulvet. Dette ble nylig presentert for Bydelen Ullern og partene håper at flere aktører går sammen om et felles løft, ifølge en pressemelding.

For å komme frem til løsningen har akritektteamet fått med beboere, grunneiere og næringsdrivende. Nå oppfordrer de Skøyen til å starte byutviklingen.

Et stort potensial

- Skøyen er Norges tredje største trafikknutepunkt og har en voksende befolkning som ønsker flere offentlige funksjoner, møteplasser og tilbud. Skøyen trenger ikke vente på offentlig områdeplan og regulering for å videreutvikle bygulvet. Sammen med bydelsadministrasjonen og politikere er det et stort potensial for beboere og grunneiere til å starte en byutvikling og holde det levende, sier prosjektdirektør Charlotte Helleland i DARK Design Group blant annet.

Hun leder Team Skøyen, arbeidsgruppa som består av representanter fra de fire arkitektkontorene.

- Aldri før har beboere, grunneiere og næringsdrivende gått sammen om å arbeide med et felles forslag, hevder daglig leder Erling Fossen i OMA.

Han sier det såkalte bygulvkartet er et resultat av en medvirkningsprosess og er av bred, allmenninteresse for innbyggerne på Skøyen.

- Vi har presentert det for bydelen og vil invitere byrådet til videre dialog. Arbeidet har vist at mye kan gjøres i form av strakstiltak uten at områdeplanen er vedtatt. Det er ingen grunn til å vente, understreker han.

Medvirkning

Teamet mener nøkkelen for å komme frem til løsningsforslagene i kartet har vært en grundig medvirkningsprosess. Den hittil siste dialogen hadde over 70 påmeldte og resulterte i kartet som visualiserer en begynnelse på en felles visjon. Konklusjonene peker først og fremst på hvordan bygulvet kan forbedres.

- Det er mange ressurser og stort engasjement blant beboere, grunneier og andre som kan få til mye om de samarbeider om konkrete prosjekter. Byrom kan for eksempel møbleres med benker, og offentlige funksjoner kan med fordel flyttes til Skøyen så det i høyere grad oppleves som et sted man har ærend også som innbygger, påpeker Helleland.

Funnene og konklusjonene fremmer først og fremst hvordan selve bygulvet kan forbedres – og tar høyde for planene som allerede foreligger. Tomtene og bygningene som forvaltes må sees i sammenheng med tilbudene og attraksjonene som finnes i nabolaget. Arbeidsgruppa mener bygulvet må leve og legge til rette for bedre byliv.

Dagens beboere og brukere av Skøyen savner i følgende:

• Steder å samles inne og ute inkludert flere benker.

• Kultur-og idrettstilbud.

• Aktivitetstilbud for barn og unge.

• Offentlige tilbud som helsestasjon, NAV, skoler, bibliotek.

• Bedre blågrønne strukturer, det vil si vann og vegetasjon.

• At delområdene på Skøyen knyttes sammen så de fungerer som et bysentrum.

Powered by Labrador CMS