PARKERING: I dag er det parkeringsplasser på tomten. Foto: Google Street View
PARKERING: I dag er det parkeringsplasser på tomten. Foto: Google Street View

Vil bygge boliger på Grünerløkka

Leif Botolf Hesle-selskapet Right Size ønsker å oppføre et boligbygg ved Schous Plass.

Publisert

På vegne av Right Size har Tag Arkitekter bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Thorvald Meyers gate 68 ved Schous Plass. Bakgrunnen er at tiltakshaver ønsker å oppføre et nytt bygg «som skal være inn-fyll til eksisterende bebyggelse på nabotomter».

– Vi ønsker å beholde regulerte høyder mot Thorvald Meyers gate, men ønsker å øke maks. tillat gesimshøyde mot bakgården. Tomten er regulert til 1 400 kvadratmeter BRA inkludert regulerte 13 parkeringsplasser som skal plasseres i garasjeanlegg, skriver arkitektselskapet til PBE.

Les også: Vil bygge boliger på Holmenkollens sydside

I det innsendte materialet til PBE skisserer Tag Arkitekter alternativer for bebyggelsen, deriblant å invitere den nærliggende parken inn i prosjektet. Her foreslås det en myk overgang mellom Schous Plass og private uteområder.

– Gjerde mot park lages av beplantning; hekk, klatreplanter mm. Effekten blir en oppgradering av Schous Plass. Etablering av private uteområder på balkonger eventuelt på tak og på bakkeplan mot parken, skriver arkitektselskapet.

Les også: Dobler antall leiligheter i kommunen

Et annet alternativ er et arkitektonisk skille mellom det offentlige og det private.

– Mot Thorvald Meyers gate: Offentlig. Klassisk arkitektur med bruk av moderne materialer. Tilpasset Grünerløkka bygate. Mot Schous plass: Privat. «Parkmessig» moderne utrykk, heter det i det innsendte materialet.

Tiltakshaver ønsker boliger i alle etasjer.

– I dag finnes det mange tomme lokaler i bysentrum. På grunn av boligmangel er det en fordel å introdusere boliger også mot gate. Vinduer plassert høyt nok over gatenivå skal stenge for innsyn, skriver arkitektselskapet.

Right Size er et datterselskap av Fortuna Eiendom, som eies av Leif Botolf Hesle.