TILPASSES: Målsettingen er at boligbebyggelsen i best mulig grad skal tilpasse seg eksisterende terreng.
TILPASSES: Målsettingen er at boligbebyggelsen i best mulig grad skal tilpasse seg eksisterende terreng.

Vil bygge boliger inntil Frognerseterbanen

Redback AS har nå to reguleringsprosesser på gang i Holmenkollen.

Publisert

På vegne av Woxenlien AS har Dark Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Lillevannsveien 61. Det drøyt 2 mål store planområdet ligger sentralt i en vestvendt åsside med Voksenkollen i øst og Bogstadvannet og Sørkedalen
nede på flaten i vest.

Tomten er i dag bebygget med en enebolig først oppført i 1929 og senere påbygget og ombygget i 1949. Ifølge arkitektselskapet er bebyggelsen på eiendommen i dårlig forfatning og tilfredsstiller ikke en moderne bostandard.

– Prosjektet har til hensikt å utnytte en stasjonsnær beliggenhet for utvikling av moderne boligbebyggelse. Videre har prosjektet en ambisjon om at boligbebyggelsen i best mulig grad skal tilpasse seg eksisterende terreng. Hensikten er at en god terrengtilpasning gir mindre masseuttak/grunnarbeider, bedre forutsetning for å bevare eksisterende vegetasjon og jordsmonn og vil samlet sett gi en begrenset nær- og fjernvirkning, heter det i henvendelsen til PBE.

Planområdet ligger umiddelbart inntil Frognerseterbanen og Lillevannsveien. Fra Skogen stasjon tar det 30 minutter til Oslo sentrum. Det er også gangforbindelse via trapper til endeholdeplassen for bussrute 32. Derfra tar det 10 minutter til Røa.

I henvendelsen til PBE skisseres det 15 boenheter.

– Boligprosjektet tar utgangspunkt i områdets stedlige karakter knyttet til krevende topografi, nabobebyggelse, vegetasjon, vind, sol og utsiktsforhold. Boligbebyggelsens plassering, avtrappede terrassering og ulike høyder gir et småskala og variert arkitektonisk uttrykk. Grepet muliggjør at samtlige boliger får utsikt mot Bærumsmarka og deler av Oslofjorden, skriver Dark Arkitekter.

Bak Woxenlien AS står selskapet Redback AS, som også er i en reguleringsprosess Lillevannsveien 63 A-C, som ligger ved Skogen T-banestasjon. PBE har nylig stoppet dette prosjektet.

Utbyggeren mener at etaten stoppet prosjektet på bakgrunn av synsing, men dette tilbakeviste PBE.

Powered by Labrador CMS