OKKUPERT: Hausmanns gate 42 var tidligere okkupert, men har vært ubebodd i lang tid med vinduene murt igjen.
OKKUPERT: Hausmanns gate 42 var tidligere okkupert, men har vært ubebodd i lang tid med vinduene murt igjen.

Vil bygge 52 byøkologiske boliger her

Bonava Norge har startet reguleringsprosessen av et boligprosjekt, hvor kjøperne skal bidra med egeninnsats og selvbygging.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Bonava Norge AS (tidligere Urbanium AS) har Asplan Viak bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42 i Hauskvartalet sentralt i Oslo. Den førstnevnte adressen er i dag ubebygd, mens Hausmanns gate 42 er bebygd med en bygård som er regulert til hensynssone bevaring i gjeldende reguleringsplan, og på Byantikvarens gule liste.

Bygget var tidligere okkupert, men har vært ubebodd i lang tid med vinduene murt igjen. Blant annet på grunn av byggets nåværende tilstand, og de vurderte kostnadene ved å sette i stand bygget, har bystyret fattet vedtak om en omregulering, slik at dette bygget kan rives.

Les også: Politikerne stoppet prosjekt med 100 boliger 

Forslagets hovedgrep er basert på skisseprosjektet «Habitat Haus». Dette var Asplan Viak sitt bidrag i parallelloppdraget «Byøkologiske boliger i Hauskvartalet» som Urbanium utlyste i 2017.

– Prosessen frem mot et endelig konkurranseprosjekt inkluderte en omfattende medvirkningsprosess, som blant annet dreide seg om hva byøkologiske boliger kan være. Asplan Viaks svar var et boligprosjekt som legger opp til deling av ressurser og arealer og en fleksibel bygningsstruktur, noe som kan muliggjøre stor variasjon i boligtyper og ulik grad av egeninnsats og selvbygging, heter det i henvendelsen til PBE.

En viktig forutsetning for å kunne kalle boligprosjektet byøkologisk, er å «tilrettelegge for en mangfoldig beboersammensetning og en bredde i funksjoner. Det er enklere å få til et rimelig byggeri hvis mange er med på å dele utgiftene; et rasjonelt og effektivt byggeri med høy utnyttelse».

Det skisseres 52 boenheter med et samlet bruksareal på 2 607 kvadratmeter.

Fasadene langs Hausmanns gate og Brenneriveien er støyutsatte i dag.

– Planforslaget innebærer utfylling av et eksisterende kvartal, med mulighet for gjennomgående leiligheter og felles oppholdsareal i gårdsrom og på tak, noe som vil kunne gi tilfredsstillende støyforhold, luftkvalitet og solforhold, skriver Asplan Viak.

Tiltakshaver Urbanium AS ble tidligere i år kjøpt av den svenske børsnoterte boligutvikleren Bonava AB.

Powered by Labrador CMS