NEDGANG: – Etter mer enn et tiår med å være en av de sterkeste sektorene i det nordiske aksjemarkedet, står eiendom overfor en betydelig nedgang, sier Mikael Söderlundh i Pangea Property Partners.
NEDGANG: – Etter mer enn et tiår med å være en av de sterkeste sektorene i det nordiske aksjemarkedet, står eiendom overfor en betydelig nedgang, sier Mikael Söderlundh i Pangea Property Partners.

«Vil åpne for interessante muligheter for langsiktige investorer med sterke balanser»

Det er mørke skyer over det nordiske eiendomsmarkedet, men Pangea Property Partners ser også muligheter.

Publisert Sist oppdatert

- For første gang siden 2011 vil nordiske eiendomsaksjer mest sannsynlig ende på negativt territorium i 2022, med minus 43 prosent YTD. Sammenlignet med for et år siden da sektoren ble verdsatt til massive 73 prosent premie i snitt, ser vi nå en rabatt på 17 prosent, og de børsnoterte selskapene har blitt nettoselgere i markedet, fremgår det av den nye rapporten Pangea Listed Overview.

– Etter mer enn et tiår med å være en av de sterkeste sektorene i det nordiske aksjemarkedet, står eiendom overfor en betydelig nedgang. I hovedsak alle eiendomssektorer påvirkes negativt og verdsettes til en rabatt, bortsett fra logistikk, uttaler Mikael Söderlundh, leder for Research og partner i Pangea Property Partners, i en pressemelding.

Det nordiske aksjemarkedet har i løpet av året hatt en negativ avkastning på 16 prosent eksklusive utbytte, mens den for eiendomssektoren har vært på hele -43 prosent. Nedgangen er delvis drevet av høyere gjeldskostnader og finansieringsbegrensninger, spesielt knyttet til obligasjonsmarkedet. I tillegg er det et usikkert prisbilde.

- I nåværende transaksjoner ser vi at de fleste kjøpere har redusert budene sine med 10-20 prosent, men verdsettelsen er ennå ikke justert. Dette er noe investorene ser gjennom når de priser børsnoterte aksjer, men det kan bli et troverdighetsspørsmål og gjøre utenlandske investorer mer tilbøyelige til å investere i andre markeder, sier André Lundberg, Head of Corporate Finance og Partner i Pangea Property Partners.

André Lundberg.
André Lundberg.

De nordiske eiendomsaksjene er verdsatt til 17 prosent rabatt til net asset value i dagens marked, men rabatten øker til 35 prosent når man ekskluderer Sagax.

Landene imellom varierer verdsettelsen fra 50 prosent rabatt i Norge til 12 prosent rabatt i Sverige. Eiendomsaksjene i Danmark og Finland er verdsatt til henholdsvis 14 og 38 prosent rabatt. Som en konsekvens av dette, har de børsnoterte selskapene i Norden blitt nettoselgere i dagens marked, fra å være store nettokjøpere i fjor.

Logistikk er den eneste eiendomssektoren som fortsatt er verdsatt til en premie. Ser man imidlertid på aksjekursutviklingen i 2022, har de mest robuste sektorene vært hotell og detaljhandel som har falt henholdsvis -8 og -20 prosent.

Det er i dag 48 eiendomsselskaper notert på den nordiske hovedlisten, verdsatt til 17 prosent rabatt, og ytterligere 32 eiendomsselskaper notert på de alternative listene, verdsatt til 21 prosent rabatt. Den totale markedsverdien utgjør 62 milliarder euro med Sverige som det største markedet, som står for 80 prosent av regionens markedsverdi, sammenlignet med fjorårets tall på 109 milliarder euro og 87 prosent. Kun to eiendomsselskaper har gått på børs i løpet av 2022, Emilshus og Swedish Logistics Property, sammenlignet med ti selskaper i 2021, ifølge rapporten Pangea Listed Overview.

- Markedsnedkjølingen vil åpne for interessante muligheter for langsiktige investorer med sterke balanser. Til tross for usikre tider, fortsetter Norden å være et attraktivt investeringsmarked med sterke langsiktige fundamenter, sier Mikael Söderlundh.

Powered by Labrador CMS