Juss:

VÆR TYDELIG: Det er viktig at avtalen er tydelig på innholdet i og konsekvensene av manglende oppfyllelse av forbehold og forutsetninger, påpeker f.v. senioradvokat Ola Rundfloen, partner Line Ravlo-Losvik, advokatfullmektig Teddy Grey, advokatfullmektig Mathias Erlien og advokatfullmektig Lasse Innleggen, alle DLA Piper.
VÆR TYDELIG: Det er viktig at avtalen er tydelig på innholdet i og konsekvensene av manglende oppfyllelse av forbehold og forutsetninger, påpeker f.v. senioradvokat Ola Rundfloen, partner Line Ravlo-Losvik, advokatfullmektig Teddy Grey, advokatfullmektig Mathias Erlien og advokatfullmektig Lasse Innleggen, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 20 – Særlige forbehold og forutsetninger (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler kjøpers og selgers særlige forbehold og forutsetninger ved inngivelse av bud og i kjøpekontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Verdien av et utviklingsprosjekt er ofte basert på ulike parametere tilknyttet fremtidige forhold, som salgsinntekter, kostnader, utnyttelse og tidsaspekt. Disse parameterne kan i varierende grad verifiseres i forbindelse med en due diligence. Det er derfor vanlig med andre typer forbehold og forutsetninger ved kjøp av utviklingseiendom enn ved kjøp av kontantstrømseiendom. Ved manglende eller unøyaktig bruk av forbehold risikerer partene at det oppstår store økonomiske tap, eller at avtalen ikke kan gjennomføres som planlagt.

Generelt

Et «forbehold» er en betingelse for avtalens gyldighet, eller at avtalen skal gjelde i sin fremforhandlede form, som for eksempel styreforbehold. En «forutsetning» er en antakelse om at gitte forhold opprettholdes eller endres innenfor en avtalt tidsperiode, eksempelvis en forutsetning om at eiendommen genererer en viss kontantstrøm i utviklingsperioden. Begrepene benyttes til en viss grad om hverandre.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.