Juss:

RISIKO: Konstruksjoner med blankoskjøte innebærer betydelig risiko, sier f.v. advokatfullmektig Ellen Merli, advokatfullmektig Mathias Erlien, partner Anders Bergene, advokatfullmektig Lasse Innleggen og partner Andreas Mello-Kildal - alle DLA Piper.
RISIKO: Konstruksjoner med blankoskjøte innebærer betydelig risiko, sier f.v. advokatfullmektig Ellen Merli, advokatfullmektig Mathias Erlien, partner Anders Bergene, advokatfullmektig Lasse Innleggen og partner Andreas Mello-Kildal - alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 17 – Blankoskjøte og sikkerhetspakke (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler blankoskjøte og tilhørende sikkerhetspakke.

Publisert

For kjøper av en utviklingseiendom kan det være ønskelig å tinglyse skjøte direkte til sluttkjøper for å spare dokumentavgift. At grunnbokshjemmelen forblir hos selger frem til eiendommen er ferdig utviklet innebærer at kjøper ikke har rettsvern for sitt erverv. For å redusere risikoen knyttet til dette etableres det vanligvis en såkalt sikkerhetspakke med blant annet blankoskjøte. En slik konstruksjon medfører imidlertid betydelig risiko for kjøper.

Generelt

At kjøper ikke har rettsvern innebærer at selgers kreditorer kan ta beslag eller utlegg i eiendommen. Det er uten betydning om kreditorene er kjent med salget eller at eiendommen er overtatt og kjøpesummen betalt. Manglende rettsvern betyr også at kjøper i ytterste konsekvens kan miste eiendomsretten dersom selger senere overdrar eiendommen til en annen kjøper som ikke kjente eller burde kjenne til det første salget («dobbeltsuksesjon»).

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.