REVISJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (t.v.) opplyste under åpningen av Citykonferansen at man nå setter i gang med å revidere lovverket for utbyggingsavtaler. Til høyre Stig. L. Bech, administrerende direktør i Solon Eiendom.
REVISJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (t.v.) opplyste under åpningen av Citykonferansen at man nå setter i gang med å revidere lovverket for utbyggingsavtaler. Til høyre Stig. L. Bech, administrerende direktør i Solon Eiendom.

Lovrevisjon om utbyggingsavtaler på vei

Publisert Sist oppdatert

Eiendomsbransjen har over noen år vært opptatt av samspillet mellom offentlig sektor og private utbyggere hva gjelder utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser.

Blant annet verserer det to viktige saker for domstolene mellom Oslo kommune og Entra og Selvaag, der de private aktørene vant frem i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Selvaag Bolig vant tvist om rekkefølgekrav i Oslo

Bygg21 og Norsk Eiendom hører med blant de aktørene som har foreslått at man reviderer lovverket i rapporten «Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse».

Setter i gangI et intervju med Solon-sjef Stig L. Bech under dagens åpning av Citykonferansen, kunne kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup glede bransjen med at man nå setter i gang et slikt arbeid.

Astrup opplyste at balanse og forutsigbarhet er viktig for begge parter, men også at man må se hen til de verdimessige fordeler private aktører oppnår gjennom offentlige tiltak.

LES OGSÅ: Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav: – På tide med ny forvaltningslov

– Dette er en god nyhet, sier Bech til Estate Nyheter.

– Vi ser særlig frem til å få klargjort hvilke krav som stilles i forutsetningsvedtaket i pbl § 17-2 og de rettslige standardene nødvendig, rimelig og forholdsmessig i § 17-3. Generelt er referansen til balanse og forutsigbarhet veldig gode føringer, slår Solon-sjefen fast.