TAR DEIG TIL RETTEN: Eieren av en pizzarestaurant og en utleier krangler om hvem som skylder hva til hverandre. Etter en rettsrunde i tingretten, skal de nå møtes på ny i lagmannsretten.

Utleier tar omkamp i leiekrangel mot pizzarestaurant

I tingretten ble gårdeieren dømt til å betale over 400.000 kroner i erstatning til leietakeren. Nå blir det ny runde i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

I februar i år omtalte Estate Nyheter en leiekrangel mellom en utleier og en leietaker på Hønefoss. Leietakeren, som skulle drive pizzarestaurant i lokalene, rakk knapt å åpne før bygget ble vedtatt stengt av Ringerike kommune på grunn av ikke-fungerende kloakk.

I tillegg konkluderte et branntilsyn med at det var avvik på eiendommen i forhold til brannsikkerhet. Også her fikk gårdeier Braaten Eiendom frist til å rette opp i avvik. Dette skjedde ikke, og Ringerike kommune besluttet stengning av bygningen i slutten av desember. På dette tidspunktet hadde imidlertid bygget vært stengt av Ringerike kommune som følge av avløpsproblemene.

Pizzainnehaveren tok deretter utleieren for retten, og ble i Ringerike, Asker og Bærum tingrett tilkjent 265.000 kroner i erstatning, i tillegg til at gårdeieren ble dømt til å dekke sakskostnadene til pizzadriveren med 175.000 kroner.

- Sett på bakgrunn av formålet med hva leielokalet skulle brukes til, fremstår utleiers fortielse av at det var utfordringer med kloakk- og avløpsanlegget til bygget som illojalt og som et vesentlig brudd på tillitsforholdet mellom utleier og leier. Det foreligger derfor vesentlig mislighold av leieavtalen, het det i dommen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Opprinnelig krevde eieren av pizzarestauranten over tre millioner kroner i erstatning, men fikk altså bare en brøkdel av dette.

Dommen er anket og er dermed ikke rettskraftig.

Nå er det klart at det blir en ny runde i domstolene mellom partene. Dommen i tingretten ble anket, og tvisten skal dermed behandles på ny. Denne gang blir det Borgarting lagmannsrett som skal se på saken.

Det er satt av tre dager til rettssaken i lagmannsretten, som løper av stabelen i månedsskiftet oktober/november.

Powered by Labrador CMS