GODE PROSESSER: Utbyggere som viser nødvendige samfunnsmessige hensyn får færre utfordringer i planarbeidet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
GODE PROSESSER: Utbyggere som viser nødvendige samfunnsmessige hensyn får færre utfordringer i planarbeidet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

– Utbyggere er blitt mer samfunnsbevisste

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune ser en markant endring blant eiendomsutviklerne.

Publisert Sist oppdatert

– Mitt inntrykk er at private utbyggere er blitt mer samfunnsbevisste i løpet av de siste par årene. I stedet for bare å argumentere for egne forretningsmessige interesser, bruker de nå et mer samfunnsansvarlig vokabular, sa kommunaldirektøren Arthur på et frokostmøte i regi av Bygg21 i Oslo tirsdag morgen.

Samtidig la han til at for at planarbeidet skal gå så raskt som mulig, krever det samtidig at kommunene er villige til å vise den samme forståelsen for utbyggers rammebetingelser, og at planene blir tidlig forankret hos politikerne.

Han trakk frem Aker Solutions utbygging av Fornebuporten som eksempel på hvor fort det kan gå når den nødvendige forståelse og tillit er til stede mellom utbygger og kommune. Fra det første planinitiativet ble presentert i oppstartsmøtet januar 2013, tok det litt over 10 måneder å regulere 85 000 kvaderatmeter næringslokaler frem til byggestart på slutten av året.

Wøhni mener suksessoppskriften var at det tidlig ble definert felles mål, en omforent og ambisiøs framdriftsplan og det ble lagt vekt på gjensidig respekt og tillit gjennom hele prosessen. Det ble også jobbet etter prinsippene for både byggesak og reguleringsplaner som er beskrevet i Bygg21s veiledere «Enkle grep» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner»

I første halvår i 2019 sto Neptune Properties for 42 prosent av alle boliger som ble regulert i Oslo. Adm.dir. Anders Gregersen presenterte følgende oppskrift for deres arbeid:

  • Ha mange prosjekter (som tåler at neste punkt endrer seg med skiftende politiske regimer).
  • Ta utgangspunkt i kommunens overordnede planer og føringer.
  • Ha realisme i høyder og utnyttelse
  • Skap vinn-vinn-vinn situasjoner. Hva gir vi tilbake?
  • Tenk arkitektur i utvikling og gjennomføring.
  • Løs tekniske krav tidlig (brann, støy, dagslys mm.)

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener tillit er et sentralt begrep i alle utbyggingsprosjektene. En måte å få tillit hos alle parter er når utbygger kan vise et godt grep som har tatt nødvendige samfunnsmessige hensyn. Byplanlegger Martin Rasch Erdal fra Grape Architects viser til grepet Storebrand og Aspelin Ramm gjorde med første etasje i VIA-prosjektet i Vika. Der ble etasjen utformet på en måte som ivaretar den alminnelige ferdsel både gjennom og rundt bygget. Rasch Erdal fremhevet også at det ikke bare er utbyggere, men også politikere i plan- og bygningsutvalg som trenger skolering i å tenke se og tenke helhetlig, istedenfor å henge seg opp i detaljer som vil få liten eller begrenset effekt for selve utformingen av byrommene der bygningene skal stå.