Juss:

I RETTEN: I dag startet rettssaken mellom utbygger og entreprenør av dette prosjektet i Ullevålsveien i Oslo. Ill.: Hille Melbye Arkitekter
I RETTEN: I dag startet rettssaken mellom utbygger og entreprenør av dette prosjektet i Ullevålsveien i Oslo. Ill.: Hille Melbye Arkitekter

Utbygger og entreprenør krever millioner av hverandre. Møtes i Oslo tingrett denne uken

Entreprenøren krever erstatning av byggherre på grunn av heving av totalentreprisekontrakt, mens byggherren krever erstatning av entreprenøren for illojale handlinger.

Publisert

I februar 2013 omtalte Estate Nyheter at eiendommen med den gamle Esso-stasjonen i krysset Kirkeveien/Ullevålsveien var solgt for 45 millioner kroner. Den nye eieren, Fortuna Estate AS, startet deretter med planer for konvertering av tomten til boliger, gjennom selskapet Ullevålsveien 114 AS (U114).

Ullevålsveien 114 AS er eid av Fortuna Estate AS, hvor Leif Botolf Hesle (68) kontrollerer alle aksjene.

Bensinstasjonen ble raskt revet. Men snart ti år etter at det ble kjent at bensinstasjonstomten skulle utnyttes til boliger, er det fremdeles ikke kommet opp noe nybygg.

I slutten av mai i år fikk prosjektet endelig klarsignal fra Oslo kommune, gjennom igangsettingstillatelse for oppføring av frittliggende bolig- og næringsbygg i syv etasjer. Første etasje skal bestå av utadrettede næringsarealer samt fellesarealer for boligene, mens andre til syvende etasje skal består av boliger fra 40 kvadratmeter til 113 kvadratmeter.

Videre fremgår det at bygget vil få en felles takhage, samt parkeringskjeller over to plan.

I august omtalte Estate Nyheter at det har blitt vondt blod mellom utbygger og entreprenøren som skulle stå for å sette opp bygget. Sandnes-selskapet Herda Totalentreprenør AS har stevnet Ullevålsveien 114 AS, og krever erstatning for påstått urettmessig heving av entrepriseavtalen.

I august ville ikke partenes advokater uttale seg noe om saken. Men i ferske sluttinnlegg til Oslo tingrett, fremgår det at Herda Totalentreprenør krever tre millioner kroner av utbygger.

Sterke anklager fra begge sider

- Under prosjektavtalens samhandlingsfase 1 hadde Herda ansvaret for prosjekteringsledelse, prosjektering og søke prosesser opp mot det offentlige. For å levere den nødvendige prosjekteringen har Herda, i tillegg til å benytte interne ansatte, engasjert eksterne underentreprenører og konsulenter. Gjennom prosjekteringsfasen har Herda løst flere sentrale utfordringer i prosjektet; høye på bygget, trær på tomtegrensen, prøveboring og avtalefeste tiltak som hensyntar høyspentkabel som strekker seg over byggetomten, heter det i et sluttinnlegg signert advokatfullmektig Sofie Foshaug i advokatfirmaet Sands. Advokatfirmaet er prosessfullmektig for Herda Totalentreprenør.

- Herda har tilnærmet ferdigstilt forprosjektet for byggherren. Prosjektet ble så godt prosjektert at U114 selv mente at søknad om igangsettelsestillatelse skulle sendes, heter det videre i sluttinnlegget.

I sluttinnleggene fra begge parter kommer det frem at Fortuna-selskapet Ullevålsveien 114 AS terminerte avtalen fordi de mener entreprenøren har forledet utbygger.

- Herda forledet U114 til å inngå prosjektavtalen ved å gi inntrykk av at selskapets økonomi og gjennomføringsevne var solid, selv om selskapet hadde betydelige likviditetsutfordringer og 2020-resultatet lå an til å bli negativt med et tosifret antall millioner kroner. Herda var også i brudd på lånevilkårene overfor egen bank og avhengig av å få inn frisk kapital for å sikre videre drift, skriver advokat Egil Jarslett i advokatfirmaet CLP i sitt sluttinnlegg for klienten Ullevålsveien 114 AS.

- Selv om den kritiske økonomiske situasjonen kunne ha avgjørende betydning for selskapets evne til å gjennomføre prosjektet, valgte Herda å holde tilbake vesentlig informasjon om selskapets økonomiske stilling og gjennomføringsevne. Herda opptrådte ved dette erstatningsbetingende, jf. det ulovfestede uaktsomhetsansvaret, skadeserstatningsloven § 2-1 og organansvaret, skriver Jarslett videre.

U114 krever å få erstattet det økonomiske tapet selskapet har blitt påført «som følge av Herdas illojale og rettstridige handlinger, som medførte at prosjektet ble pådratt unødvendige kostnader og vesentlig forsinket».

Kostnadene er summert til rundt ni millioner kroner, fordelt på meglerkostnader, kostnader til prosjektledelse, juridisk bistand, byggeledelse, tidligere utbetalte beløp til Herda samt ekstra finansieringskostnader på grunn av forsinkelse i prosjektet.

Hovedforhandlingen starter i Oslo tingrett i dag. Det er satt av fire dager til rettssaken.

Powered by Labrador CMS