GODT: Det er fortsatt god driv i nyboligmarkekedet, men også flere brukte boliger er lagt ut for salg.
GODT: Det er fortsatt god driv i nyboligmarkekedet, men også flere brukte boliger er lagt ut for salg.

Trondheim fortsetter øverst på pallen

Nyboligmarkedet opprettholder sitt positive momentum i juni, etter sterkt salg i april og mai.

Publisert

– Det var en rekke salgsstarter og mange nye som ble lagt i markedet også i juni, og salget ble godt. Dette tyder på et udekket behov for nye boliger i Trondheim, spesielt i enkelte bydeler som har hatt etterslep på tilførsel av nybygg de siste årene, sier Jørgen Rostad som leder nybyggavdelingen til EiendomsMegler 1 Midt-Norge i en pressemelding.

Som følge av nylanseringer har varelageret av nyboliger samtidig økt med nesten 30 prosent i Trondheim i Q2, og det kommer dessuten flere nye prosjekter for salg i andre halvår.

– Men byggekostnadene er fortsatt høye og kan gjøre at ikke alle planlagte prosjekter blir realiserte i planlagt tempo i høst. Sammen med den forventede renteutviklingen vil dette være viktige faktorer som styrer balansen mellom tilbud og etterspørsel fremover. På den annen side er det fortsatt rekordlav arbeidsledighet, høy befolkningstilvekst og god fremtidstro hos forbruker, noe som gjør at vi mener at nyboligmarkedet kan oppleve god etterspørsel og prisvekst også i årene som kommer, påpeker han.

Flere bruke boliger

Etter en noen måneder med avventende kjøpere og litt tilbakegang i boligprisene i fjor høst, har boligmarkedet i Trondheim og Midt-Norge så langt i år vært preget av relativt få boliger for salg.

– Dette ga mange potensielle kjøpere per bolig og stigende priser. I lys av stigende renter og økte bo- og levekostnader har etterspørselen og prisveksten i regionen vært overraskende god. Nå ser vi imidlertid at det er lagt ut flere brukte boliger for salg de seneste to månedene. Selv om salget fortsatt har vært godt, fører dette til at flere boliger blir liggende ute for salg lengre, og kjøperne har mer å velge i poengterer Rostad.

Når EM1 spør forbrukerne i Midt-Norge om hva de tror om fremtiden er de positive på vegne av egen økonomi og det lokale boligmarkedet.

– Dette bidrar nok til at mange er villig til å ta store privatøkonomiske beslutninger om kjøp av bolig på tross av mye usikkerhet rundt renter og norsk økonomien fremover, sier han.

Nyboligmarkedet i juni

Antall solgte boliger på tvers av meglere er under 10 prosent over eller under snittet per måned for de seneste seks månedene.

Det ble solgt 104 boliger sist mpned, flest to- og treroms.

Snittprisen per kvadratmeter i juni var drøyt 80.000 kroner - en økning på om lag 10 prosent de seneste 12 månedene.

Boligprisene i Norge falt med 1,2 prosent i juni, og 0,8 prosent i Trondheim (-0,5 %

sesongjustert).

Boligprisene i Trondheim har steget 4,4 prosent så langt i år.

Blir ikke boligkrakk

I juni ble det solgt 650 boliger (657 i 2022) mens det ble lagt ut 740 boliger (669 2022) for salg.

– Det er logisk å forvente at utviklingen med flere boliger for salg og litt mer avventende kjøpere fortsetter etter sommeren. Det vil i så fall gi færre interessenter per annonserte bolig, færre budrunder og trolig en tilbakegang i boligprisene i noen måneder på høsten. Vi ser imidlertid ikke noe som tyder på en fare for boligpriskrakk i Midt-Norge, presiserer Rostad.

Powered by Labrador CMS