Juss:

KAN SKAPE PROBLEMER: Manglende regulering av selgers og selskapets plikter i perioden mellom signering og overtakelse kan føre til at forhold som både kunne og burde vært ryddet opp i forblir uløste, skriver artikkelforfatterne.
KAN SKAPE PROBLEMER: Manglende regulering av selgers og selskapets plikter i perioden mellom signering og overtakelse kan føre til at forhold som både kunne og burde vært ryddet opp i forblir uløste, skriver artikkelforfatterne.

TransaksjonsABC – Del 11 – Selgers plikter før overtakelse (+)

I denne del 11 av TransaksjonsABC går vi nærmere inn på selgers plikter i perioden mellom signering og overtakelse.

Publisert

Manglende regulering av selgers og selskapets plikter i perioden mellom signering og overtakelse kan føre til at forhold som både kunne og burde vært ryddet opp i forblir uløste. I ytterste konsekvens kan forutsetningene for transaksjonen endres vesentlig, uten at kjøper er sikret tilfredsstillende beskyttelse for sine interesser.

Generelt

Ved inngåelse av kjøpekontrakten har kjøper normalt gjennomført undersøkelser av selskapet og eiendommen for å verifisere forutsetningene for kjøpet, se TransaksjonsABC Del 5. Dersom kjøper har avdekket forhold i forbindelse med sine undersøkelser som krever særskilt håndtering, eller som kjøper ønsker at selger rydder opp i eller avklarer før overtakelse, oppstår det et spørsmål om hvordan dette skal avtalereguleres.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.