AKTIVT OG LIKVID MARKED: - Vår opplevelse er at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.
AKTIVT OG LIKVID MARKED: - Vår opplevelse er at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.

Transaksjonsmarkedet: Mulig å slå 2018

- Det er fortsatt god flyt i transaksjonsmarkedet, sier eiendomsadvokat Ditlef Thaulow.

Publisert Sist oppdatert

Nå er vi er halvveis i 2019. Ved inngangen av året rapporterte Advokatfirmaet Schjødt om mange løpende prosesser inn i 2019. 

– Det var og er god flyt i transaksjonsmarkedet, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.

– Markedet er likvid og aktivt, og det er også vilje til å yte finansiering.

Ved inngangen av 2019 tilsa prognosene at transaksjonsmarkedet ville roe seg noe sammenliknet med 2018.

– Vår opplevelse er imidlertid at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv og vi har sett positive initiativer. I mai og juni ble det langspurt inn mot sommeren, sier Thaulow.

I juni kunne blant annet Skanska Commercial Development rapportere om salg av Workplace Oo på Storo for 1,325 milliarder og Krefting har gjort stordeal i Bjørvika.

Viktig å finne gode løsninger for syndikatene– Og hva skjer resten av året?

– Det er vanskelig å si. Det er handelsuro i verden og høye eiendomspriser lokalt, samtidig kryper rentemarginene nedover og det er mange kjøpere som etterlyser eiendomsobjekter. Vi ser også utlendinger som ønsker å gjøre store handler.

– På kort sikt blir det særlig spennende å se hvor raskt syndikatene tilpasser seg Finanstilsynets nye retningslinjer. Det er mange seriøse aktører i syndikatmarkedet, og de nye kravene kan se ut til å glemme at mye fungerte bra tidligere. Uansett arbeides det hardt for å finne gode og praktiske løsninger for å møte regelverket, sier Thaulow.

– Jeg tror vi finner en fornuftig vei gjennom, og eiendomsmarkedet trenger at dette skjer raskt. Syndikatene har blitt en veldig viktig aktør i transaksjonsmarkedet.

Estate Nyheter kunne for kort tid siden fortelle at Finanstilsynet struper de brede syndikatene. Et rundskriv fra Finanstilsynet vil kunne gi store endringer i prosjektfinansieringsmarkedet i tiden fremover.

– Resultatet kan bli færre syndikater som går bredt ut til investorer og en større andel club deals med et fåtall profesjonelle eiendomsinvestorer.

Bedre enn 2018?– Det er også mye spennende i transaksjonsmarkedet som nærmer seg en løsning og annonsering, eller som planlegges for andre halvår. Det endelige transaksjonsvolumet vil påvirkes mye av hvor mye vi klarer å dra fra tegnebrettet og intensjonsavtaler, over til signering og gjennomføring. For egen del tror jeg at meglerhusene snart vil diskutere om 2019 kan slå 2018, sier Thaulow.

 

Powered by Labrador CMS