AKTIVT OG LIKVID MARKED: - Vår opplevelse er at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.
AKTIVT OG LIKVID MARKED: - Vår opplevelse er at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.

Transaksjonsmarkedet: Mulig å slå 2018

- Det er fortsatt god flyt i transaksjonsmarkedet, sier eiendomsadvokat Ditlef Thaulow.

Publisert Sist oppdatert

Nå er vi er halvveis i 2019. Ved inngangen av året rapporterte Advokatfirmaet Schjødt om mange løpende prosesser inn i 2019. 

– Det var og er god flyt i transaksjonsmarkedet, sier Ditlef Thaulow, som leder Schjødts eiendomsavdeling.

– Markedet er likvid og aktivt, og det er også vilje til å yte finansiering.

Ved inngangen av 2019 tilsa prognosene at transaksjonsmarkedet ville roe seg noe sammenliknet med 2018.

– Vår opplevelse er imidlertid at det gode tempoet fra andre halvår 2018 fortsatte inn i 2019, og etter påske har det vært et veldig bra driv og vi har sett positive initiativer. I mai og juni ble det langspurt inn mot sommeren, sier Thaulow.

I juni kunne blant annet Skanska Commercial Development rapportere om salg av Workplace Oo på Storo for 1,325 milliarder og Krefting har gjort stordeal i Bjørvika.

Viktig å finne gode løsninger for syndikatene– Og hva skjer resten av året?

– Det er vanskelig å si. Det er handelsuro i verden og høye eiendomspriser lokalt, samtidig kryper rentemarginene nedover og det er mange kjøpere som etterlyser eiendomsobjekter. Vi ser også utlendinger som ønsker å gjøre store handler.

– På kort sikt blir det særlig spennende å se hvor raskt syndikatene tilpasser seg Finanstilsynets nye retningslinjer. Det er mange seriøse aktører i syndikatmarkedet, og de nye kravene kan se ut til å glemme at mye fungerte bra tidligere. Uansett arbeides det hardt for å finne gode og praktiske løsninger for å møte regelverket, sier Thaulow.

– Jeg tror vi finner en fornuftig vei gjennom, og eiendomsmarkedet trenger at dette skjer raskt. Syndikatene har blitt en veldig viktig aktør i transaksjonsmarkedet.

Estate Nyheter kunne for kort tid siden fortelle at Finanstilsynet struper de brede syndikatene. Et rundskriv fra Finanstilsynet vil kunne gi store endringer i prosjektfinansieringsmarkedet i tiden fremover.

– Resultatet kan bli færre syndikater som går bredt ut til investorer og en større andel club deals med et fåtall profesjonelle eiendomsinvestorer.

Bedre enn 2018?– Det er også mye spennende i transaksjonsmarkedet som nærmer seg en løsning og annonsering, eller som planlegges for andre halvår. Det endelige transaksjonsvolumet vil påvirkes mye av hvor mye vi klarer å dra fra tegnebrettet og intensjonsavtaler, over til signering og gjennomføring. For egen del tror jeg at meglerhusene snart vil diskutere om 2019 kan slå 2018, sier Thaulow.