URBANT: Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til å bli et sentralt og urbant sentrum i området.
URBANT: Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til å bli et sentralt og urbant sentrum i området.

Thon vil oppføre kontorbygg ved Storo Storsenter

I umiddelbar nærhet til publikumsmagneten Storo Storsenter kan det bli oppført ny bygningsmasse. – Dette kan skape rom for mange arbeidsplasser innen kontor og tjenesteyting.

Publisert

På vegne av Thon Storo ANS har Hille Melbye Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan-og bygningsetaten (PBE) for Vitaminveien 7-9
, hvor Storo Storsenter ligger.

– Storo Storsenter er i utgangspunktet den store publikumsmagneten i området, i kraft av sitt samlede tilbud til publikum. Beliggenheten er også svært sentral, langs hovedaksen fra Storo til Nydalen.
Videre utvikling av eiendommen vil tilføre supplerende funksjoner og formål, og skape rom for mange arbeidsplasser innen kontor og tjenesteyting, skriver arkitektselskapet til PBE.

Storsenteret er utviklet i flere etapper med utgangspunkt i konvertering av et industribygg.
Området var tidligere preget av industri, men det har i løpet av de siste 15-20 årene vært gjennom en betydelig transformasjon fra industriområde til typiske byfunksjoner som boliger, kontor og tjenesteyting.

Etablering av T-baneringen har også medført en betydelig økt tilgjengelighet, noe som innebærer at området har fått et tydelig sentrumspreg.

– Det er derfor naturlig å se for seg at kjøpesentereiendommen utvikles til noe mer, i form av supplerende formål som kontor og tjenesteyting, og gjennom økt vektlegging på utadrettet virksomhet og bymessig utforming som kan aktivisere omgivelsene på en helt annen måte enn tilfellet er i dag, heter det i bestilling av oppstartsmøte.

Med hensyn til utvikling av knutepunktet Storo-Nydalen vurderer arkitektselskapet og tiltakshaver det også som naturlig å vurdere høy utnyttelse, med vekt på kontorformål og tjenesteyting.

– Det er samtidig viktig å påpeke at storsenteret er en meget velfungerende enhet i dag, så videre utvikling må skje på en måte som ivaretar senterets behov og forutsetninger for rasjonell drift også i fremtiden, skriver Hille Melbye Arkitekter.

– Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til å bli et sentralt og urbant sentrum i området, med meget varierte tilbud og godt fungerende, attraktive og aktiviserte byrom.
Ser man tiltaket i sammenheng med det nylig ferdigstilte anlegget/kvartalet i Vitaminveien 11 (Thon Hotel Storo, Odeon Kino med mer, red anm.), ser man konturene av et meget interessant sentrumsområde med et betydelig tjenestetilbud og viktige byrom for hele bydelen.