TIDLIGERE HOTELL: Bygget ble oppført som Astoria hotell 1928-30 (Astoriagården).
TIDLIGERE HOTELL: Bygget ble oppført som Astoria hotell 1928-30 (Astoriagården).

Stortinget kjøpte eiendommen i 1987 – nå skal den oppgraderes

Akersgata 21 fungerer som en integrert del av Stortingskvartalet. Nå skal det bli ny kontorstruktur fra cellekontorer til åpne landskap med mindre team- og møterom.

Publisert

På vegne av Stortinget seksjon for byggutvikling har LMR arkitektur søkt om rammetillatelse for Akersgata 21. Søknaden gjelder ombygging av eksisterende bygg på 7 etasjer med kontorer i Stortingskvartalet. Det søkes om innvendig ombygging fra 2. til og med 5. etasje.

– Bakgrunnen er innvendig ombygging til ny kontorstruktur fra cellekontorer til åpne landskap med mindre team- og møterom, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Det søkes også om mindre vesentlig fasadeendring med ny utvendig solavskjerming med Markisolett duk, lik den løsningen som er brukt på Stortingsbygningen.

Det er sendt inn en egen søknad for de forberedende rivearbeidene.

Akersgata 21 er innenfor området i Kvadraturen regulert til bevaring med en bevaringsverdig fasade.

Bygget ble oppført som Astoria hotell 1928-30 (Astoriagården). Arkitekter var Carl Michalsen og Eystein Michalsen (far og sønn) som ble tildelt Houens fonds diplom 1930 for prosjektet. I 1993 ble det etablert ventilasjonsrom i en påbygget 8. etasje.

I 1987 kjøpte Stortinget eiendommen, som i dag fungerer som en integrert del av Stortingskvartalet med kontorlokaler for Stortingets administrasjon og stortingsrepresentanter.

Powered by Labrador CMS