Aktuelt:

MÅ HA HJELP: - Vi ser at stadig flere blir stående utenfor boligmarkedet, også de med vanlige jobber og god inntekt, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Stor pågang på «Leie til eie»

Fredensborg Bolig har de siste to årene tildelt ti prosent av sitt totale boligsalg til Leie til eie-kunder.

Publisert

Fredensborg Bolig tildelte nylig bolig nummer 100 på Leie til eie. Disse boligene er fordelt på 11 prosjekter i Oslo-, Akershus- og Trondheimsregionen.

- Som en del av vårt samfunnsansvar lanserte vi Leie til eie-ordningen som pilot høsten 2019. De to siste årene har vi tildelt ti prosent av vårt totale boligsalg, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

- Vi ser at stadig flere blir stående utenfor boligmarkedet, også de med vanlige jobber og god inntekt. Har man ikke tilgang på “foreldrebank”, opplever mange at kravet om egenkapital på 15 prosent av den totale kjøpesummen som vanskelig å møte.

Dette bekreftes av statistikk fra de 100 første leie til eie-boligene. Den viser at median-kunden har en årsinntekt i overkant av 500.000 kroner og oppsparte midler på cirka 100.000 kroner. Det utgjør i snitt ca. tre prosent av egenkapitalkravet for de tildelte boligene.

De første Leie til eie-kundene har allerede flyttet inn i sine nye boliger og 80 prosent av dem eier nå sin egen bolig gjennom ordningen. Fredensborg Bolig har ingen aldersgrense eller krav om å være førstegangskjøper i sin Leie til eie-ordning.

- Det har også medført at mange godt voksne har søkt og fått tildelt Leie til eie-boliger. En tredjedel av de tildelte boligene er til boligkjøpere over 35 år. Innsikt fra tildelingene viser at dette som oftest er personer av ulike årsaker har stått utenfor boligmarkedet frem til nå, eller de er tidligere boligeiere som har opplevd samlivsbrudd og ikke har mulighet til å kjøpe en egnet bolig i det ordinære markedet.

- Den siste tiden har vi opplevd økende interesse rundt Leie til eie-ordningen vår fra myndigheter, akademia og boligbransje. Vi ønsker at boligsosiale kjøpsmodeller blir standarden og ikke unntaket i fremtidens boligbygging, avslutter Tollef Svenkerud.

Powered by Labrador CMS