MILLIONER: KPMG-bygget i Sørkedalsveien er ett av åtte som er undersøkt med tanke på å bruke byggematerialer om igjen.
MILLIONER: KPMG-bygget i Sørkedalsveien er ett av åtte som er undersøkt med tanke på å bruke byggematerialer om igjen.

Sparer millionbeløp på ombruk

Å bruke brukte byggematerialer om igjen i andre bygg er svært lønnsomt både økonomisk og miljømessig.

Publisert

I åtte større bygg i Oslo og Trondheim er 16.639 byggematerialer vurdert for å sjekke muligheten for å bruke de på nytt i andre bygg ifølge en pressemelding.

Besparelsen kan være på opptil 340 tonn CO2-ekvivalenter og ca. 34 millioner kroner dersom de materialene erstatter nykjøp, viser et forsøksprosjekt som er gjennomført av Multiconsult og Loopfront.

Millionklassen

- Dette illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i bygg- og anleggsnæringen. Kartleggingen viser at vi kan spare økonomisk i millionklassen, og samtidig drastisk redusere klimautslipp fra næringen – og det bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter. Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært, sier Therese Bodding Sæthre som er direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult.

Hensikten med prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» har vært å kartlegge og planlegge ombruk av byggematerialer i konkrete bygg. Det har fått støtte fra Enova og store eiendomsaktører som Oslo Areal, Höegh Eiendom, Omsorgsbygg Oslo, Entra, Trondheim kommune og Statsbygg har deltatt i arbeidet som har pågått over et halvt år.

I løpet av et halvt år er 95.000 kvadratmeter bygningsmasse og 16.639 materialenheter i åtte bygg kartlagt for å se på potensialet for ombruk. Blant de mest aktuelle byggematerialene er himlinger, utvendige og innvendige vegger, vinduer, dører, armaturer og lys, varme og sanitær.

Stort potensial

- Bedre planlegging, forbedret produksjon av materialer og god logistikk er avgjørende for å redusere avfallsmengden og fotavtrykket til næringen. Digitale løsninger er en viktig nøkkelfaktor for å få til dette, og dette prosjektet viser hvor stort potensialet faktisk kan være, sier administrerende direktør Michael Curtis i Loopfront.

Ombruk er nå et av de mest aktuelle temaene i bygg-, - anleggs- og eiendomsnæringen. Den står samlet for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og byggenæringen for rundt 26 prosent av avfallsproduksjonen i Norge. Det er dermed store muligheter for å gjøre næringen mer bærekraftig ved å ta vare på byggene som finnes og bruke disse materialer på nytt.

- Bygg- og anleggsnæringen står for 40 prosent av klimautslippene globalt. Skal vi lykkes med klimaomstilling er vi med andre ord avhengig av at næringen får på plass systemer for gjenbruk. Nå får vi også dokumentert effektene av å velge sirkulære løsninger. Derfor både tror og håper vi at prosjektet vil bidra til at flere vil se potensialet i å forvalte materialer og inventar mer effektivt enn vi gjør i dag, påpeker Curtis.

Powered by Labrador CMS