<p>STORT: Kjøpet av Gasklockan for over 729 millioner kroner var en av konsernets de største enkelttransaksjoner.</p>

STORT: Kjøpet av Gasklockan for over 729 millioner kroner var en av konsernets de største enkelttransaksjoner.

Solid resultat tross pandemi

Boliggiganten oppnådde et resultat før skatt i 2020 på over 3,2 milliarder kroner, ned fra 3,7 milliarder året før.

Publisert

– Fjoråret har vært preget av et godt boligmarked med høy boligprisvekst og økt volum i nybolig- og bruktboligmarkedet, både i Norge og Sverige. Vi har hatt stort trykk på kostnadskontroll og effektiv drift for å motvirke eventuelle negative effekter av pandemien. Dette har gitt betydelige innsparinger. Store engangseffekter gjør at OBOS til tross for pandemien leverer sitt nest beste år noensinne resultatmessig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Nyboligsalget og igangsetting av nye prosjekter bremset kraftig da koronapandemien rammet i fjor. Til tross for et utfordrende år økte OBOS boligsalget med sju prosent. Økningen skyldes godt salg i både Norge og Sverige, fortsatt lave renter og tilgang på finansiering.

– Vi har fra sommeren offensivt prioritert å bruke sin finansielle styrke til å byggestarte så mange boliger som mulig for å bidra til å holde hjulene i byggebransjen i gang, og for å sikre fremtidig verdiskapning, påpeker Kjørberg Siraj.

Konsernet igangsatte 3.530 boliger i 2020, hvorav deres sin andel utgjorde 3.206 boliger. Dette gjør dem til den boligaktøren i Norden som har igangsatt flest boliger i 2020. 2020 var dessuten det beste året for nyboligsalg siden 2016. Samlet ble det solgt 3.633 nye boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS, mot 3.404 i året før – fordelt på 2.117 i Norge og 1.516 i Sverige. Det ble ferdigstilt 2.992 boliger der OBOS sin andel var 2.645 boliger. Det er en reduksjon på 748 boliger fra 2019.

- Reduksjonen i antall ferdigstilte boliger er som forventet og en vesentlig forklaring på lavere resultater innen segment boligutvikling, sier konsernsjefen.

Ved årets slutt hadde konsernet til sammen 5.642 boliger i produksjon, OBOS sin andel var 4.837. Siraj kjøpte dessuten tomter for over seks milliarder kroner, som samlet skal gi plass til mer enn 6500 boliger. Aker-porteføljen på Fornebu på 1,86 milliarder kroner og Gasklockan i Stockholm på over 729 millioner norske kroner var de største enkelttransaksjonene.

De største engangseffektene i 2020 var knyttet til gevinst etter salg av OBOS Energi og andelen av gevinsten i Veidekkes salg av Eiendom.