Solid resultat med 363 millioner

AF-Gruppen melder om 25 prosent vekst og solid resultatøkning i andre kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningen endte på  5,86 milliarder kroner (4,69) i andre kvartal og drøyt elleve milliarder kroner (8,57) i første halvår. Dette er en vekst på henholdsvis 25 og 29 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble 363 millioner (256) i andre kvartal og 590 millioner (450) i første halvår. Dette ga en resultatmargin på 6,2 prosent (5,5) i andre kvartal og 5,3 prosent (5,3) i halvåret.

Samlet ordrereserve var drøyt 23 milliarder kroner (19,8) ved utgangen av kvartalet, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Boliger er mer lønnsomt en bensin

– Lønnsomheten i konsernet er god og vi er fornøyde med en solid vekst på 25 prosent. Det grunnleggende og kontinuerlige arbeidet med å bygge en enhetlig bedriftskultur er viktigere enn noensinne i en periode med sterk vekst. Motiverte medarbeidere og solid organisering er et viktig fundament for å skape langsiktige verdier. Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle, også de som er ansatt hos våre underentreprenører, sier konsernsjef Morten Grongstad.

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at det er inngått avtale om å kjøpe Betonmast. Kjøpet vil foretas av Betonmast Holding, et selskap som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelsen og tidligere aksjonærer i Betonmast.

LES OGSÅ: Blar opp to milliarder for Betonmast

– Vår strategi har klare mål for organisk og strukturell vekst. Dette vil være det største oppkjøpet i vår historie. Siden oppstarten i 2006 har Betonmast hatt en formidabel vekst, og det er et veldrevet selskap med spennende prosjekter, god lønnsomhet og solid ordrereserve. Transaksjonen vil styrke AF Gruppens posisjon i det norske og svenske byggmarkedet, påpeker Grongstad blant annet.

Innen eiendom har salget vært godt med 80 (117) solgte leiligheter i kvartalet, hvorav AFs andel er 37 (38). Hittil i år er det solgt 242 (172), hvorav AFs andel er 92 (59). Salgsgraden i prosjekter under bygging er 75 prosent.

Resultat per aksje for kvartalet ble 2,54 kroner (1,53).