Analyse:

PRESENTERTE KVARTALSTALLENE: - Tallene preges av at det har vært et halvår med få overleveringer, sier Solon-sjef Stig Bech om kvartalstallene som ble presentert for konsernet i dag.
PRESENTERTE KVARTALSTALLENE: - Tallene preges av at det har vært et halvår med få overleveringer, sier Solon-sjef Stig Bech om kvartalstallene som ble presentert for konsernet i dag.

Solgte mer, men tjente mindre

Solon Eiendom har nå 1 065 enheter i produksjon, mot 440 ved utgangen av første halvår i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Den børsnoterte eiendomsutvikleren Solon Eiendom hadde ingen utsatte overleveringer i koronahalvåret, og melder om driftsinntekter første halvår på 859 millioner kroner etter løpende avregning, mot 789 millioner kroner første halvår i fjor.

Øvrige nøkkeltall omfatter driftsinntekter for Q2 på løpende avregning/IFRS på 440 millioner/298 millioner, mot 332 millioner/457 millioner i samme periode i fjor og EBITDA på 64 millioner/10 millioner. For første halvår er tilsvarende tall for driftsinntekt 859 millioner/531 millioner og EBITDA 116 millioner/31 millioner.

- Tallene preges av at det har vært et halvår med få overleveringer. IFRS-rapporteringen på driftsinntekt og EBITDA gir dermed beskjedne beløp. Her blir løpende avregning bedre beskrivende for verdiskapningen i selskapet, herunder driftsinntektene på 859 millioner som er bra, sier administrerende direktør Stig Bech til Estate Nyheter.

- Like viktig er det gode salget vi har hatt i Q2 – 90 enheter til en samlet salgsverdi på 647 millioner i Solon Bolig alene. Dette skyldes primært prosjektene Veslebukta på Kolbotn og Lier Hageby fase 3 i Lier, som ble veldig godt mottatt.

- Men det er lavere prosjektmargin enn dere pleier å levere?

- Ja – det er riktig. Dette henger sammen med de konkrete prosjektene som er levert i denne perioden. Vi har sett tilsvarende tidligere, for eksempel i Q1 2019 da Bygdøynes dominerte bildet. I Q1 var det få overleveringer og det planlagte lavmarginprosjektet Lier Hageby som utgjorde hoveddelen av overleveringene, mens det i Q2 var Utsikten på Nesodden som preget marginen nesten alene.

- På Utsikten har vi hatt en uklarhet rundt en infrastrukturrefusjon – og som påvirker marginen slik vi forsiktig har valgt å bokføre den. Dette blir ekstra markant fordi dette er et lite prosjekt der vi bare har 50 prosent eierandel. Ser vi fremover vil vi i Q3 igjen ha leveringer på lavmarginprosjektet Lier Hageby. Annerledes i positiv retning forventer vi at det blir i Q4 med større volumer for levering i Ski Magasinpark, dette slik at årsgjennomsnittet forventes å ligge rundt normalen.

- Dere har fortsatt industrialiseringen og overtatt Kruse Smith Eiendom i Q2?

- Det har vi, selskapet heter nå Solon Sørvest, sier Bech.

- Vi har nå sømløst integrert organisasjonen i Kristiansand og Stavanger, prosjektene løper i tråd med planlagt fremdrift, omprofileringen er snart gjennomført og nye prosjekter vurderes. Vi gleder oss over positiv prisutvikling og befolkningsvekst i hele regionen, særlig Stavanger. Samlet i hele Solon har vi nå 1 065 enheter i produksjon, mot 440 ved utgangen av første halvår i fjor.

- Men dere har tidligere varslet at overleveringene i Solon Sørvest i den første tiden ikke vil medføre vesentlig effekt på resultatet i Solon Eiendom?

- Ja, det er riktig. Ved kjøpet ønsket vi primært å få kontroll på en stor tomtebank med svært høyt reguleringsnivå – 96 prosent var regulert. I tillegg ønsket vi å innlemme en svært kompetent stab. Da vi overtok hele staben, var det naturlig også å overta prosjektene som var under bygging – tilnærmet uten risiko finansielt og regulatorisk, men selvfølgelig også uten de helt store merverdiene i prosjekter vi bare sluttfører.

- I tillegg må jeg nevne et godt salg av 75 prosent av siste fase på Ski Magasinpark med en cash effekt på 94 millioner kroner og en resultateffekt mellom 125 og 135 millioner.

- Har du noen kommentarer til markedsutsiktene generelt?

- Ja, urbaniseringstrenden løper videre, og vi er godt posisjonert for å høste effektene av den. Av SSBs regionale befolkningsfremskrivninger for perioden 2020 til 2050 som nettopp ble publisert, ser vi blant annet at «våre» fylker har høyest forventet befolkningsvekst, med Viken (18,4 prosent), Oslo (15,4 prosent), Rogaland (12,5 prosent) og Agder (11,4 prosent) øverst på listen.

- Veksten i de store byene fører til at Oslo kan komme over 700 000 innbyggere allerede innen to år og mer enn 800 000 innbyggere i 2050. Bergen vil runde 300 000 og Stavanger 150 000 i 2030. Det er også fremskrevet høy vekst i randkommunene våre, for eksempel Lørenskog der vi har et av våre største nye prosjekt, Sandnes og Sola utenfor Stavanger og Lillesand og Grimstad utenfor Kristiansand.

- Og hva gjelder nettoinnflytting er Viken igjen det fylket som har det høyeste fremskrevne antallet – 133 000 innenlandske nettoinnflyttinger. Nå er det full satsing på produksjon, og forutsigbare leveranser fra en av landets sterkeste tomtebanker, avslutter Stig Bech.

Powered by Labrador CMS