BÆREKRAFT: Smedvig Eiendom-sjef Cecilie Melbye har stort fokus på bærekraft når selskapet utvikler eiendom.
BÆREKRAFT: Smedvig Eiendom-sjef Cecilie Melbye har stort fokus på bærekraft når selskapet utvikler eiendom.

Smedvig med ny metode for bærekraftig utvikling

Smedvig Eiendom har etablert en ny metode for bærekraftig utvikling og forvaltning av en eiendomsportefølje.

Publisert

Det er for å bygge smart for fremtiden at Smedvig Eiendom ser på hvordan de skal jobbe med den bærekraftige utviklingen av eiendom. Metoden har stort fokus på sirkulærøkonomi med et ønske om ombruk før nybygging og ombruk før bruk.

– Vi bruker om igjen og vi deler og tilrettelegger for fremtidig fleksibilitet, skriver Smedvig Eiendom om sine prioriteringer.

Selskapet mener det er riktig å gå fra utvikling av bygg i betong til konstruksjoner laget av tre og viser til sitt prestisjebygg Innoasis i Stavanger, som har gått fra å være et slitent betongbygg, til å bli et moderne bygg, hvor bruk av tre har gitt bedre, triveligere og mer fleksibelt areal. Smedvig Eiendom vil også jobbe for å at byggene går fra energimerke F til A.

Et annet viktig punkt i Smedvigs nye metode for bærekraftig utvikling, er å utvikle områder som påvirker lokalmiljøet og samfunnet positivt. Målet er at mennesker og natur skal «trives og utvikle seg». Her er innbyggerinvolvering en viktig faktor for å lykkes. Smedvig Eiendom legger også vekt på biologisk mangfold når selskapet skal utvikle prosjekter.

På humankapitalsiden vil Smedvig fokusere på å utvikle de ansattes kompetanse og deling av kunnskap.

– Vi skal utvikle lokal kompetanse, oppfordre til deling og inspirere til økt kunnskap innen bærekraft, sier selskapet, som også vil utvikle regionale klynger for samarbeid.

I metoden for en bærekraftig utvikling og forvaltning av eiendomsporteføljen vil Smedvig Eiendom også bruke teknologi. Selskapet vil digitalisere og implementere nye løsninger som sparer ressurser og reduserer forbruk og utslipp.

Smedvig har investert i Life@Work, som er en egen digital plattform for effektivisering og samhandling. Selskapet har også investert i egne selskaper for utvikling av grønn energi,

Sentralt i eiendomsselskapets metode for bærekraftig utvikling ligger også langsiktig forvaltning.

– Vi bruker vår metode for bærekraft for å skape varige verdier, slår Smedvig Eiendom fast når selskapet oppsummerer den nye metoden for bærekraftig utvikling.

Powered by Labrador CMS