Utvikling:

EN DEL AV BYROMMET: En overordnet ambisjon for skoleanlegget er at det skal være tilgjengelig og interaktivt med byrommet.

Slik blir den nye skolen i Bjørvika

Bjørvika skole skal ha plass til 840 elever, og store deler av uteoppholdsarealet blir liggende på tak. Planen omfatter også flerbrukshall.

Publisert

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å utvide det såkalte felt D2 i Bjørvika, og omregulere det til undervisning og idrettsanlegg for å få plass til både en større skole enn gjeldende plan åpner for og flerbrukshall. Planforslaget skal nå ut til offentlig ettersyn.

Ill: L2 Arkitekter

Det foreslås oppført én bygning med tre etasjer over terreng, og i tillegg kommer oppbygg på tak. Skolen skal ha plass til 840 elever, og det er sikret minimum 8 kvadratmeter uteoppholdsareal per elev. Store deler av uteoppholdsarealet blir liggende på tak, og mot sør er bygningen utformet på en måte som gir en gradvis overgang mellom terreng og tak utendørs.

Dronebilde som viser skolens plassering.

– En overordnet ambisjon for skoleanlegget er at det skal være tilgjengelig og interaktivt med byrommet, inngå i havnepromenadens struktur, og være en del av det offentlige byrommet, heter det i forslagsstillers argumentasjon.

Det skal være direkte tilgang til skolens tak via trapper for allmenheten, publikum og skolens faste brukere. Adkomst til utearealer på tak for bevegelseshemmede løses ved en offentlig tilgjengelig heis.

– Skolens fasader på gateplan vil ha høy grad av transparens. Skolen vil «by på seg selv» gjennom «aktive fasader», og således tiltrekke seg publikum ved å vise seg frem med sine ulike tilbud og skapende aktiviteter som et utstillingsvindu mot byen. Skolens plangrep med sin omsluttende bygningsform i randsonen, samler utearealene til et helhetlig og sentralt område på bakkenivå med henvendelse direkte til Loallmenningen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at Loallmenningen opparbeides i full bredde med gode uteoppholdsarealer, at trafikksikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt og at det etableres tiltak mot drukning i Lohavn.

– Undervisningsbygg foreslår en skolebygning som skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsen i området med fasade av rødlig tegl, avrundede hjørner og uteareal på tak over flere nivåer, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.

– Ny skole er helt i tråd med utviklingen vi ønsker i området, og forslaget støtter seg på overordnede føringer, fortsetter Vaa Bermann.

Powered by Labrador CMS