Utvikling:

210 BOLIGER: Det foreslås en utnyttelse på maksimalt 55.680 kvadratmeter med ca. 210 boliger.

Nå sendes det kontroversielle forslaget til politisk behandling

Aspelin Ramm, Norges Bondelag og Vedal vil omregulere Landbrukskvartalet i Oslo. Planen inkluderer et høyhus på 20 etasjer.

Publisert

– Landbrukskvartalet har en svært sentral beliggenhet, og en lang, rik historie som produksjonssted for meieriprodukter, og senere tilholdssted for mange av landbrukets organisasjoner, påpekes det i planforslaget, som sendes til politisk behandling.

Kvartalet med bebyggelse og uterom skal fornyes og fortettes, og tilliggende lokalgater rustes opp. Det skal tilrettelegges for «en balansert blanding av byfunksjoner med boliger, forretning, service og annen næring, hotell, undervisning, formidling, kultur, urban matproduksjon og nabolagsfunksjon mv».

Høyhuset.

Bak forslaget står Landbrukskvartalet Utvikling AS, som eies av Aspelin Ramm, Norges Bondelag og Vedal. De ønsker å omregulere Landbrukskvartalet til bolig, forretning, undervisning, kulturinstitusjon, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, annen næring, energianlegg og samferdselsformål.

Det foreslås en utnyttelse på maksimalt 55.680 kvadratmeter BRA med ca. 210 boliger.

– Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt byområde med allment tilgjengelige byrom, der den tidligere industrihistorien fremheves. Deler av bevaringsverdig bebyggelse foreslås bevart, fremgår det av planforslaget.

Et høyhus med boliger midt på planområdet foreslås til maks kote +80,2, som tilsvarer 20 etasjer.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget, og har utarbeidet et eget alternativ. Etatens alternativ innebærer blant annet maks 12 etasjer i midten av kvartalet, samt reduserte høyder mot gater og i ny bebyggelse nord i kvartalet PBEs alternativ har en maksimal utnyttelse på 49.850 kvadratmeter BRA med ca. 190 boliger.

Forslagsstillers planforslag fremmes med innsigelse fra Riksantikvaren, blant annet på grunn av høyde på høyhus i senter av kvartalet. Riksantikvaren reiser også innsigelse mot PBEs planalternativ.

Det er nesten 5 år siden det ble bestilt oppstartsmøte hos PBE for dette planforslaget, men nå ser det ut til at bystyret snart skal ta stilling de to de alternativene som foreligger.

Powered by Labrador CMS