Utvikling:

HASLETRE: Bygget har en bærekraftig trekonstruksjon, som både fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikrer et godt inneklima.

Det nest siste bygget på HasleLinje blir i tre

Bygget blir på ca. 3.000 kvadratmeter, og skal stå klart i 2022.

Publisert

De siste 10 årene har Höegh Eiendom jobbet med å transformere en 100 mål stort tomt på Hasle i Oslo til et helt nytt område. Nå rommer HasleLinje 730 boliger i tillegg til 3.500 arbeidsplasser, utadrettet virksomhet i Vinslottet, hotell (åpner i august) og ungdomsskolen Wang Ung.

FORNØYD: Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Höegh Eiendom fikk nylig rammetillatelse til å oppføre et kontorbygg med utadrettet næring i første etasje i Haslevangen 18. Dette blir et tvillingbygg til Wang Ung med et areal på ca. 3.000 kvadratmeter.

I tillegg er det nå klart at Redd Barna blir leietaker i bygget.

– Bygget er helt unikt, og oppfyller alle våre behov når det gjelder tilgjengelighet for ansatte, publikum, barn og frivillige. Klima og bærekraft har vært sentralt for oss i jakten på Redd Barnas nye hjem. Vi får et eget hus med fasiliteter som vil gi oss unike muligheter i arbeidet vårt for barns rettigheter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Bygget skal stå klart i 2022.

Barns rettigheter

– Klima blir stadig viktigere i Redd Barna – også internasjonalt. I vår strategi for de neste tre årene har vi løftet frem klima som et eget ambisjonsområde, så HasleTre passer veldig godt inn i våre langsiktige visjoner. Vår oppgave er å sørge for at barns rettigheter blir ivaretatt, hensynet til klima og miljø er en grunnleggende viktig sak både for barn og voksne, sier Lange.

Utleiesjef Cecilie Landgraff Bruusgaard i Höegh Eiendom forteller at de har brukt mye tid på å konseptualisere bygget.

LANDET AVTALEN: Utleiesjef Cecilie Landgraff Bruusgaard i Höegh Eiendom.

– Når vi treffer en så flott leietaker med én gang, er det et bevis på at vi har gjort det riktig. Da vi så Redd Barnas kriterier for sine nye kontorer, forstod vi at de ville være helt riktig leietaker for oss, og vi er veldig stolte av at en så flott og dyktig aktør ønsker å flytte til oss på HasleLinje. Ekstra hyggelig er det å vite at vi kan føre opp et bygg som vil være til det beste for det arbeidet Redd Barna gjør med og for barn i hele verden. Da har vi oppnådd mer enn vi hadde håpet på da vi begynte tankeprosessen rundt HasleTre, sier Bruusgaard.

– I tillegg til våre felles miljøambisjoner, har vi også andre sammenfallende interesser. Vi ønsker å lage et bygulv for alle, og da vi forstod at Redd Barna også ønsket arealer for utadrettet bruk med blant annet velkomstsenter på gateplan, falt alle brikkene på plass. Det at vi er blitt enige om en 15 års leieavtale er jo bærekraftig i seg selv – langsiktighet stiller krav til materialvalg, også ved utarbeiding av interiøret, sier hun.

Gjenbrukbart bygg

AF Eiendom, som eier bygget sammen med Höegh Eiendom, ser det som et kvalitetsstempel at Redd Barna har valgt seg til HasleTre.

– Vi er stolte av å få nok en velrennomert aktør til HasleLinje, og vi setter det høyt at Redd Barna valgte nettopp HasleTre som sitt nye hovedkontor. Prosjektet er en spydspiss innen klima og miljø, og vi ser på Redd Barnas valg som en bekreftelse på hvor viktig det er at vi som utbyggere er fremoverlente på dette området, sier Ole Blaauw Johansen, porteføljedirektør i AF Eiendom.

HasleTre er et innovativt trebygg på 3.000 kvadratmeter, fordelt over 4 etasjer og kjeller. Bygget har en bærekraftig trekonstruksjon, som både fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikrer et godt inneklima for alle som skal oppholde seg der. Når bygget står ferdig i 2022, er bygningsmaterialenes neste livsfase allerede planlagt – trebygget er nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden.

– Her vil klimagassutslippene reduseres som følge av at betong erstattes med treverk, og ikke minst ved at det tilrettelegges for at bygningsmassen en dag kan demonteres og gå tilbake til kretsløpet, sier Johansen.

Ny storstue

Redd Barna har ca. 230 ansatte i Norge, hvorav i underkant av 200 jobber i Oslo-regionen. Nyheten om flytteplanene ble godt mottatt internt.

– Vi hadde jo drømt om at vi skulle få vårt helt eget hus, men hadde aldri trodd det skulle skje i virkeligheten. Nå gleder vi oss veldig til å flytte inn. Vi har mange medlemmer og frivillige, og ville finne et lokale hvor det var enkelt for dem å besøke oss, hvor vi kunne ta imot publikum og samtidig være til stede på bakkeplan, slik at vi får vist oss frem på en bedre måte. Vi ønsket et sted hvor vi kan samle mennesker, og HasleTre blir en fantastisk storstue som dekker alle våre behov, sier Lange.

Powered by Labrador CMS