Aktuelt:

REAGERER STERKT: - Hard boligbeskatning vil føre til en betydelig svekkelse av husholdningenes privatøkonomi til fordel for offentlige inntekter, mener han Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.
REAGERER STERKT: - Hard boligbeskatning vil føre til en betydelig svekkelse av husholdningenes privatøkonomi til fordel for offentlige inntekter, mener han Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Slakter skatteforslag

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund liker dårlig Torvik-utvalgets forslag til ny boligbeskatning.

Publisert Sist oppdatert

Torvik-utvalget har i dag foreslått en ny boligbeskatning, blant annet at det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig. Dette begrunnes i at beskatning av bolig er lav i Norge, og at utvalget mener at forslaget vil øke investeringer i næringslivet.

- Undervurderer den samfunnsøkonomiske betydningen

- Dette reagerer vi sterkt på. Vi opplever at tradisjonelle økonomer undervurderer den samfunnsøkonomiske betydningen av den norske boligmodellen, og den etablerte skattepolitikken som gir nordmenn så klare incentiver til å eie sitt eget hjem, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- NEF forventer at Støre-regjeringen vil avvise Torvik-utvalgets radikale skatteforslag, og holde fast ved løftene i Hurdalsplattformen om videreføring av lav boligbeskatning og utvikling av en boligpolitikk som stimulerer enda flere til å eie sin egen bolig. Boligen har stor betydning i de fleste husholdningenes privatøkonomi, og boligmarkedet er viktig for norsk økonomi. Vi har et velfungerende boligmarked som tjener samfunnet godt. Det bør ikke utsettes for radikale eksperimenter med skatt og prisregulering, sier Geving.

- For det første mener NEF at primærboligen først og fremst er et hjem, og ikke et skatteobjekt på linje med rene investeringsobjekter som for eksempel aksjer. Hjemmet dekker grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den norske boligmodellen har over tid vært svært vellykket, betinget av en skattestruktur som stimulerer eierskap gjennom moderat boligbeskatning og rentefradrag ved boliggjeld. Alle land vi kan sammenligne oss med har ulike former for fordelaktig beskatning av bolig, men ingen land har en like velfungerende boligmodell. Dette begrunner at Norge har større skattefordeler enn andre land.

- Vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig

- Vi mener at økt beskatning av primærbolig vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig. Det vil legge sten til byrden for de som allerede har betalt dyrt for å komme seg inn i boligmarkedet, og det vil være et incentiv til å leie i stedet for å eie bolig. Dersom flere faller utenfor boligmarkedet vil det skape større sosiale forskjeller, med negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, fortsetter Geving.

For det andre vil hard boligbeskatning føre til en betydelig svekkelse av husholdningenes privatøkonomi til fordel for offentlige inntekter, mener han.

- Nordmenn sparer i bolig i form av avdrag på boliglån, verdistigning og realinvesteringer. Husholdningens bokostnader vil øke markant dersom boligbeskatningen legges om slik utvalget foreslår. Og dersom husholdningenes boligverdier faller som følge av skatteskjerpingen, reduseres husholdningenes egenkapital raskt.

- Ingen kan bo i en aksjeportefølje

- For det tredje er det heller ikke særlig sannsynlig at skjerpet boligbeskatning vil få folk flest til å begynne å investere i næringslivet. Det å investere i et godt hjem og en fritidsbolig kan ikke sidestilles med aksjeinvesteringer. Det er en ren feilslutning å sammenligne folks hjem med investeringer i næringslivet. Ingen kan bo i en aksjeportefølje.

- For det fjerde kan skatteskjerping utløse sjokk og ubalanser i boligmarkedet. Mange husholdninger har høy gjeldsbelastning, og kan være sårbare for endringer i boligverdiene. Timingen er spesielt umusikalsk i en tid preget av inflasjon, høye renter, usikkerhet og fallende boligpriser, avslutter Carl O. Geving.

Powered by Labrador CMS